Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

SJ tåg som åker på spå nära station med löv i förgrunden.

Foto: Thomas Fahlander.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Yttre faktorer i fokus för punktligheten i juni 2019

En olycksdrabbad inledning med olyckor och åskoväder bidrog till att persontågens punktlighet för juni hamnade under 90 procent. 72 825 av 81 668 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid vilket gav ett utfall på 89,2 procent.

Den främsta orsaken till att persontågens punktlighet efter tre månader över 90 procent föll tillbaka var främst en kraftig ökning av olyckor, tillbud och yttre faktor. Jämfört med maj registrerades dubbelt så många tågstörande händelser under juni inom denna kategori som förutom ett bombhot på Malmö C även rymmer exempelvis spårspring, åskoväder och bränder. Enbart bombhotet den 10 juni medförde att drygt 70 tåg i genomsnitt blev en timme försenade, ytterligare 70 tåg blev akut inställda och räknas i statistiken därmed som försenade.

Diagram och statistik för punktlighet juni.
 

Sammantaget fick detta till följd att samtliga tre segment backar jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet sjönk med 2,0, medeldistanstågen med 1,4 och långdistanstågen med 9,6 procentenheter. Jämfört med juni 2018 förbättrades dock punktlighetsresultatet för samtliga segment, allra mest för långdistanstågen som ökade med 10,3 procentenheter.

Juni i siffror

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 90 procent under 16 av månadens 30 dagar. Den enskilda dag med högst punktlighet var midsommarafton då 1 867 av 1 947 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 95,9 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade fredag 28 juni då 2 895 av 3 088 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,8 procent.

Månadens lägsta punktlighet står torsdag 20 juni för då 2 669 av 3 246 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet blev 82,2 procent, och de enskilt största orsakerna var en påkörningsolycka, ett växelfel samt ett elanläggningsfel som alla inträffade på Södra stambanan.

Diagram och statistik för punktlighet juni.
 

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under juni

 • Obehöriga i spåret vid Huddinge, söder om Stockholm C, 3 juni.
 • Obehöriga i spår / påkörd person vid Åkarp, strax norr om Malmö, 20 juni.
 • Obehöriga i spår / påkörd person vid Helenelund, norr om Stockholm C, 18 juni.
 • Obehöriga i spår / påkörd person vid Åkarps norra, strax norr om Malmö, 24 juni.
 • Åska / signalfel vid Simonstorp mellan Katrineholm och Norrköping på Södra stambanan, 3-4 juni.
 • Åska / elfel / signalfel i och omkring Jönköping, 12 juni.
 • Avbränd / nedriven kontaktledning orsakad av en fågel på Malmö C, 24 juni
 • Spårväxelfel vid Tomteboda Övre, strax norr om Stockholm Central, 4 juni.
 • Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Baggetorp på Västra stambanan, 7-10 juni.
 • Spårväxelfel vid Björnkulla, söder om Stockholm C på Västra stambanan, 17 juni.
 • Hastighetsnedsättningar på grund av slipersbyten vid Väse-Skattkärr på Värmlandsbanan, 1-30 juni.
Diagram och statistik för punktlighet juni.
Andel punktliga persontåg och antal framförda persontåg junimånader 2013 - 2019.