Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Evakuering. Passagerarna får hjälp att komma av tåget och till en ersättningsbuss.

Evakuering. Passagerarna får hjälp att komma av tåget och till en ersättningsbuss.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Resenärer deltog i evakueringsövning på järnväg

Sedan i våras övar Trafikverket och tågoperatörer på förbättrade arbetssätt, som vid tågstopp ska snabba upp evakueringen av passagerare. Ett hjälplok snabbar också upp röjningen av spåret. Nu har den andra skarpa övningen genomförts i Skåne.

Ett Öresundståg hade ställts till förfogande för tågstoppet mellan Åstorp och Kattarp. Det lågtrafikerade enkelspåret passade bra att öva på i ett par timmar utan att störa ordinarie trafik. Personerna på tåget visste att något skulle hända, men inte vad. Bland dem fanns lokföraren och ett 25-tal personer från bland annat Trafikverket och SJ, som agerade resenärer. 

En fejkad kontaktledning lades på spåren, något elektrikerna fick ta sig an när de anlände. Foto: Sara Lindström
En fejkad kontaktledning lades på spåren, något elektrikerna fick ta sig an när de anlände. Foto: Sara Lindström 

– Scenariot var att de kom från Malmö och skulle till Helsingborg, men en nedriven kontaktledning gjorde att det blev spänningslöst. Vi simulerade detta genom att lägga en fem meter lång ledning över spåret, så att lokföraren stannade och anropade, berättar Göran Holmberg, övningsledare och ansvarig för pilotprojektet i Syd. När felavhjälparna från Infranord rings in sker det helt skarpt, de kände inte till övningen i förväg. 

Gott betyg från resenärerna

Jonas Höök
Jonas Höök.

Den här gången var långt fler resenärsstatister med än tidigare. Deras uppgift var – förutom att bli evakuerade – att utvärdera hur de togs om hand och fick information. En av dem var Jonas Höök, trafiksäkerhetssamordnare vid SJ Trafikledning.

– Jag kände mig väl omhändertagen av tågpersonalen och med de rutiner som järnvägsföretaget satt upp. Ombordpersonalen informerade om fordonets begräsningar, till exempel att strömmen snart skulle komma att försvinna på tåget, och vilka förnödenheter som då går förlorade. Ur ett evakueringsperspektiv uppfyllde dagen mina förväntningar, säger Jonas.

David Kernell
David Kernell.

David Kernell, verksamhetssamordnare inom Trafik på Trafikverket, var också resenär och håller med:

– Vårt välmående och säkerhet var högsta prioritet, och ersättningsbussen var snabbt på plats för att köra oss vidare. Röjningen efteråt kunde däremot ha varit smidigare, men det gav en indikation på att det är viktigt att öva samtliga moment regelbundet i en evakuerings- och röjningssituation.

Röjningsmomentet avbröts

Både evakuering och röjning påbörjades enligt föreskrivna tider i regeringsuppdraget. Det som hände var att det övergångskoppel som ska dra tåget gick sönder. Övergångskoppel finns på alla järnvägsfordon och går att använda som universalkoppling. I det här fallet var det inte tillräckligt väl inställt, det jackade inte i som det skulle. Röjningen kunde därmed inte slutföras och övningen avbröts.

– Trots detta är min bild att övningen upplevdes som väl genomförd, säker och professionell av de som jobbade ombord, konstaterar Thomas Pettersson, ansvarig för det nationella regeringsuppdraget. Trafikverket och järnvägsföretaget arbetade i stort enligt processen, vi klarade regeringens tidsmål för både påbörjad evakuering och röjning – och vi fick med oss en hel del förbättringar som vi kan jobba vidare med.

 

Bakgrund

2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att säkerställa att röjning och evakuering i samband med störningar i tågtrafiken kan genomföras skyndsamt. Uppdraget innebar att ta fram förslag på maximala tider för röjning och evakuering. Trafikverket lämnade in en slutrapport för uppdraget den 20 oktober 2017 där förslag till åtgärder redovisades.

Tydligare prioritering och ansvar
Sedan vi lämnade vår rapport har vi fått ännu ett uppdrag: Att genomföra åtgärder för effektiv hantering vid störningar i tågtrafiken. Det innebär en tydligare ansvarsfördelning där Trafikverket tar en ledande roll i störningssituationer, att förtydliga detta i trafikeringsavtal och järnvägsnätsbeskrivning, och att uppfylla de maximala tiderna för evakuering och röjning – i storstad (Malmö, Stockholm och Göteborg) ska det ta max en timme att påbörja evakuering, på stambanor och lokalbanor max 2 timmar.

Förbättringsarbetet pågår på flera håll samtidigt i Trafikverket. Vi gör också en pilot i Syd där vi kan prova lösningarna löpande och utvärdera tillsammans med utvalda aktörer/branschen.

Arbetssätt och röjningslok rullas ut i landet
De nya och förbättrade arbetssätten kommer att rullas i landet under 2020. Röjningslok finns redan i Malmö och Stockholm. Under 2020 kommer lok att placeras ut i Göteborg, Borlänge, Gävle, Hallsberg, Karlstad, Ljusdal, Nässjö, Älmhult och Östersund. De sista platserna som får lok är Boden, Kiruna, Långsele och Vännäs. De beräknas få dem under 2022.