Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar bangården i Hässleholm med förvriden räls efter den stora branden intill spåren

Foto: Frida Vilhelmsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Storbrand satte p för fortsatt positiv punktlighetstrend

I augusti backar tågens punktlighet till 90,2 procent. Orsaken är ett antal händelser under månadens andra halva, där branden i ett godsmagasin i Hässleholm sticker ut.

Efter en bra start på månaden inträffade ett flertal incidenter med obehöriga i spår, personpåkörningar samt ett antal kraftiga åskoväder som resulterade i omfattande signalfel i södra och västra Sverige. Den enskilt största händelsen var branden i godsmagasinet i Hässleholm som orsakade stora skador på vitala delar av järnvägsanläggningen. Tack vare en stor kraftsamling från flera parter kunde samtliga berörda banor öppna för trafik en vecka efter branden.

Cirkeldiagram som visar andelen tåg som kom i tätt tid i augusti, samt staplar som visar punktligheten för kortdistans-, medeldistans- respektive långdistanståg

Jämfört med föregående månad sjönk punktligheten för kortdistanstågen med 1,6 procentenheter, medeldistanstågen med 3,0 och långdistanstågen med 5,2 procentenheter. I jämförelse med augusti 2018 visar däremot samtliga segment upp ett bättre resultat; kortdistanstågens punktlighet var 1,4 procentenheter bättre, medeldistanstågen 5,9 och långdistanstågen 7,4 procentenheter bättre.

Augusti i siffror

Av månadens totalt 84 272 planerade persontåg ankom 75 981 sin slutstation i rätt tid.

Sett till enskilda dagar så var punktligheten över 90 procent i 21 av månadens 31 dagar. Samtliga dagar med en punktlighet under 90 procent inföll under månadens senare hälft. Högst punktlighet en enskild dag hade lördagen den 24 augusti. Av den dagens 2 138 planerade persontåg var 2 057 tåg framme vid slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på  96,2 procent.

Högst punktlighet en vanlig vardag hade torsdag 1 augusti då 2 536 av 2 702 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna första dag i månaden blev därmed 93,9 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade torsdag 22 augusti. Av 3 129 planerade persontåg ankom 2 488 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 79,5 procent. De två enskilt största orsakerna till det låga punktlighetsresultatet inträffade båda i Stockholmsområdet och var dels en olycka, dels ett kontaktledningsfel.

Cirkeldiagram som visar punktlighet mellan kort-, medel- och långdistanståg.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under augusti:

  • Brand i ett godsmagasin i Hässleholm med stora skador på järnvägsanläggningen. Påverkan 14–21 augusti.
  • Påkörd person vid Årstaberg på sträckan Stockholm C–Älvsjö, 22 augusti.
  • Påkörd person vid Hjärup på sträckan Malmö–Lund, 7 augusti
  • Kontaktledningsskada på Stockholm Södra, 22 augusti.
  • Växelfel och fel på signalanläggningen efter åskoväder vid Kållered och Värnamo, 28 augusti
  • Hastighetsnedsättningar på grund av dåligt spårläge Gävle–Oslättsfors, 5–27 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av slipersbyten vid Väse–Skattkärr på Värmlandsbanan, 1–31 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar efter banarbeten vid Storå på Bergslagsbanan, 7–18 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av dåligt spårläge på sträckan Sundsvall–Timrå, 3–5 augusti.
  • Växelfel och fel på signalanläggningen på Stockholm Central, 30 augusti.

 

Stapeldiagram som visar andelen punktliga persontåg och totala antalet framförda persontåg under augustimånaderna 2013–2019.