Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre väg med cykel lutad mot elskåp.

Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utökat samarbete gynnar fiberutbyggnaden på landsbygden

Fiberutbyggnaden behöver snabbas på för att regeringens bredbandsmål ska uppnås. Trafikverkets bidrag är en ny modell som gör det smidigare att anlägga fiber på landsbygden.

2025 ska hela landet vara uppkopplat. Trafikverket använder sedan i våras en ny modell för att påskynda fiberutbyggnaden där knepiga terrängförhållanden är ett hinder. Modellen innebär att nya regler ger operatören fler alternativ när fibern grävs ned vid vägarna. Om projekteringen är särskilt svår kan dessutom personal från Trafikverket hjälpa till med bedömningar direkt på plats.

– Det handlar om att vi tillsammans med branschen ser till att fibern grävs ned på rätt sätt och på rätt plats i svårare terränger, säger Annika Jokela, verksamhetsutvecklare Trafikverket.

Fiberutbyggnad med fortsatt hög vägsäkerhet

Det statliga vägnätet är en viktig resurs för utbyggnadstakten av fiber och underlättar möjligheten att nå bredbandsmålet. Samtidigt behöver Trafikverket garantera vägarnas säkerhet och tillgänglighet för att uppfylla de transportpolitiska målen. Det gäller även att undvika framtida underhållskostnader till följd av felgrävningar.

– Samtliga arbeten slutbesiktigas, men nu följer vi även upp pågående arbeten i större utsträckning. Det gör att eventuella felförläggningar kan upptäckas i ett tidigare skede, vilket underlättar för alla inblandade parter, säger Annika Jokela.

Handläggningsarbetet går fortare när Trafikverket och branschen samarbetar

Hur snabbt operatörerna får sina tillstånd är beroende av Trafikverkets handläggningstider, som i sin tur påverkas av kvaliteten i operatörernas ansökningar och projekteringar.

– Det hänger ihop med varandra – handläggningen, ansökningarna och projekteringen. Genom ett tätare samarbete blir vi bättre på att bedöma och hantera svårare ärenden, vilket är positivt för handläggningsarbetet i stort, säger Annika Jokela.

Målsättningen är att hålla handläggningstiden under tre månader, och sett till åren 2018-2019 har Trafikverkets handläggningstider varierat mellan ett par veckor och runt fyra månader. Vid årsskiftet var tiderna nere på en månad, men nu har de ökat.  

– Under sommaren har tyvärr handläggningstiderna gått upp, men vi jobbar stenhårt för att så snart som möjligt komma ner under tre månader igen, säger Carin Ahnlund, avdelningschef Trafikverket.  

Branschens prognoser över antalet ansökningar inför kommande perioder är en viktig del i samarbetet och gör att Trafikverket kan anpassa sin personalstyrka. Under augusti månad börjar sex nya handläggare på Trafikverket i Kristianstad och fler kommer att anställas i Eskilstuna och Härnösand under hösten.