Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samtal mellan två personer med texten Varva ned så räddar vi liv
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om nya hastigheter på 120 mil väg för att öka säkerheten

Under 2019 kommer Trafikverket att skylta om hastighetsgränser på vägsträckor runtom i landet. Den 28 oktober tog vi beslut om vilka vägsträckor som berörs av förändringarna, och därmed kommer att skyltas om.

111 mil statlig väg får sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim (med något undantag där sträckor sänks från 110 till 100 samt från 100 till 80). 9 mil får höjd hastighetsgräns från 90 till 100 km/tim.

Hastighetsgränserna anpassas i hela Sverige. Längst upp i norr sänks hastigheten på cirka 20 mil väg, i västra Sverige på cirka 25 mil väg och i södra Sverige på drygt 16 mil. Se mer information längre ner på den här sidan (Kartor anpassade hastighetsgränser 2019).  

De nya föreskrifterna träder ikraft mellan den 4–6 november, och då kommer Trafikverket att skylta om alla vägsträckor som får sänkt hastighetsgräns. Höjningarna av hastighetsgränser sker efter hand som en vägsträcka byggs om till mötesseparerad.

Säkrare möten och att rädda liv i trafiken

Att anpassa hastighetsgränser utifrån vägens utformning är en av Trafikverkets många åtgärder för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

– Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken, säger Sandra Nordahl, enhetschef Nationell Samhällsplanering. Om alla tar sitt ansvar och håller hastigheten kan vi rädda minst hundra liv varje år. När vi lättar på gasen sparar vi dessutom på bränslet och minskar utsläppen.

Regionala dialoger och samverkan runtom i landet

Under våren 2019 inledde Trafikverket processen med regionala dialoger tillsammans med kommuner, regionala planupprättare och andra samhällsaktörer. Därefter skickade respektive region ut sina föreslagna vägsträckor på remiss. Alla remissvar har kommit in och vi har gått igenom dem.

Trafikverket har skriftligen bemött remissinstansernas synpunkter.

Sedan 2008 har vi jobbat med att anpassa hastigheterna på statliga vägar efter vägarnas utformning, efter ett regeringsuppdrag till dåvarande Vägverket. Avgörande för vilken hastighetsgräns en väg kan ha är om vägen har mittseparering eller ej, hur trafikerad den är och hur vägens utformning ser ut i övrigt.

Trafikverket skulle gärna se att fler vägar redan var säkert byggda för högre hastigheter, men det tar tid och kostar mycket pengar. Vi utför många olika insatser för ökad trafiksäkerhet, bland annat mittseparering på det nationella stamvägnätet där det är möjligt. Vi har även fått en miljard att under 2019–2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. På övriga delen av det statliga vägnätet behöver vi anpassa hastighetsgränsen till vägens utformning.