Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från ett ERTMS-tåg (STM) Norrköping–Göteborg. Foto: Kenneth Hellman

Bild från ett ERTMS-tåg (STM) Norrköping–Göteborg. Foto: Kenneth Hellman

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS

När ERTMS (European Rail Traffic Management System) rullas ut finns ett praktiskt problem. Banorna som utrustas räcker inte till för att landets alla lokförare ska kunna övningsköra på dem. Ett forskningsprojekt ska därför ta fram en helt ny körsimulator.

Trafikverket har beviljat forskningsanslag till forskningsprojektet ”Testplattform med simulatorer för effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS”. Projektet kommer att ledas av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), och ska resultera i den nya ERTMS-körsimulatorn.

– Både vi inom ERTMS-programmet och tågoperatörerna ser det här som ett välkommet stöd i processen med att förbereda järnvägsbranschen på att ta emot ERTMS leveranser. Vi har ett gediget program för att säkerställa att lokförarna och fjärrtågklarerarna som är närmast inblandade i den dagliga tågföringen har tillräcklig kunskap och kompetens för att arbeta i det nya systemet, och simulatorn är en viktig pusselbit, säger Helena Tilander, utbildningsansvarig på ERTMS-programmet.

Utvärderar även nyttan

Projektet avser att klargöra hur utvecklingen av en digital testbana i simulatormiljö kan bemöta såväl trafikledningens som lokförarnas utmaning vid driftsättningar av ERTMS. Studien avser att förbättra kunskapen om nyttan med simulatorbaserad utbildning för förare och trafikledning.

De frågor som projektet avser besvara är:

  • Vilken teknisk såväl som pedagogisk utveckling i tågsimulatormiljö krävs för att skapa förutsättningar för en effektiv och trafiksäker implementering av kommande driftsättningar av ERTMS för den operativa driften?
  • Hur kan utbildning hjälpa järnvägens operativa drift att nå förståelse för motparten vid förändrad interaktion?

VTI är forskningsutförare och arbetet sker på uppdrag av och i samverkan med Trafikverket. Projektet beräknas starta i oktober 2019 och avslutas i slutet av 2021. Flera tågbolag medverkar också via referensgrupper och i samband med studier i projektet.

Bakgrund

VTI har idag en simulator för konventionella banor, utrustade med dagens tågskyddssystem ATC, men den behöver kompletteras med en ny körsimulator med ERTMS. Landets samtliga lokförare ska på sikt utbildas i att köra tåg med det nya systemet, och det uppstår ett akut logistiskt problem när en stor mängd förare ska öva praktiskt, eftersom ERTMS-utrustade banor och fordon inte finns tillgängliga i geografisk närhet av de nya banorna. Forskningsprojektet ska undersöka hur praktisk övning i simulatormiljö kan hjälpa till att överbrygga den logistiska utmaningen.