Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Brandbekämpningssystem förväntas spara hundratals miljoner kronor

Det nya brandbekämpningssystemet förväntas spara hundratals miljoner kronor. Systemet, som ska användas till Norra länken, Förbifart Stockholm och Götatunneln i Göteborg, har nyligen fått det europeiska innovationspriset EARTO Innovation Award 2019.

– Vi har utvecklat detta brandbekämpningssystem för vägtunnlar genom ett antal FOI-projekt tillsammans med RISE och Brandskyddslaget. Systemet finns idag i Norra länken och Götatunneln. Det kommer att finnas i Förbifart Stockholm och antagligen även i Tvärförbindelse Södertörn, säger Ulf Lundström, säkerhetssamordnare för vägtunnlar på Trafikverket.

Det nya systemet, som ibland kallas T-REX, designades ursprungligen för Norra länken 2009, då man insåg att brandskyddskonceptet behövde anpassas för att hantera köbildning. De system som fanns på marknaden ansågs för dyra och underhållskrävande.

Projektledningen för Norra länken tog beslut om att undersöka möjligheterna att skräddarsy ett brandbekämpningssystem utifrån förhållanden i svenska vägtunnlar. Resultatet blev ett system som var unikt flera sätt, bland annat genom att man använder ett rör i taket istället för ett rör per körfält, vilket ger snabbare och billigare installation samt att sektionerna är 75 meter långa istället för 25 meter, vilket minskar behovet av underhåll.

– Nu har vi ett koncept för att skydda vägtunnlar som används på bred front inom Trafikverket. Inom tio år kommer vi ha mellan 60 och 70 km vägtunnelrör försedda med systemet. En samhällsekonomisk analys som gjordes 2017 visar att den förväntade besparingen kan uppgå till hundratals miljoner kronor, bland annat på grund av ökad robusthet. Därutöver får vi en förbättrad personsäkerhet i enlighet med nollvisionen. Konceptet har dessutom väckt internationellt intresse och finns nu installerat i tunnlar i både Tammerfors och Milano, säger Ulf Lundström.

EARTO

EARTO är en samarbetsorganisation för Europas tekniska forskningsinstitut som årligen prisar de innovationer som bedöms ha haft, och kommer att få, störst effekt i samhället.