Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blå himmel, längst ner skymtar fjälltoppar, text: Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra - Totalförsvarsövning 2020
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu övar Sverige totalförsvaret – TFÖ 2020

Totalförsvarsövning 2020 har startat. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Trafikverket är en av 400 aktörer som övar från november i år och under hela 2020.

I Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) övas stora delar av totalförsvaret. Trafikverket är en av de 60-tal myndigheter som deltar tillsammans med landets länsstyrelser, regioner, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet. Totalt deltar över 400 aktörer. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, leder och samordnar övningen.

Den första delen av TFÖ 2020 startar redan nu i november 2019 och sträcker sig in i 2020. Här övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap.

Stärker Sveriges totalförsvar

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom till ökad militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera.

– Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden.

TFÖ 2020 är ett viktigt delmål i det gemensamma långsiktiga utvecklingsarbetet för att bygga ett starkare försvar av Sverige. Genom TFÖ 2020 prövas och utvärderas totalförsvarsförmågan, både ur ett geografiskt rikstäckande perspektiv och ur ett samhällsperspektiv.

Transporter en viktig samhällsfunktion

Transporter är en av de allra viktigaste samhällsfunktionerna som måste fungera både i fred och om regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Som utpekad bevakningsansvarig myndighet har Trafikverket i uppgift att planera för höjd beredskap. Trafikverket har också i uppgift att ta ett samlat ansvar för den övergripande planeringen av krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet.

– Att bygga upp Sveriges totalförsvar är något vi gör tillsammans, både tillsammans med övriga aktörer och hos oss själva. Totalförsvarsövningen kommer att hjälpa oss i utvecklingen av vårt totalförsvarsarbete framåt, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Tillsammans möta angrepp

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

– Att planera övningar är nästan lika viktigt som att öva, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Man lär sig mycket, många passar på att utveckla och finslipa systemet, och tillsammans får vi upptäcka vilken kraft det finns när så många olika samhällsaktörer samarbetar. Tillsammans utvecklar vi samverkan mellan civilt försvar och militärt försvar lokalt, regionalt och nationellt – på ett sätt som även stärker beredskapen för olyckor och kriser.