Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kalle, Carina och Hanna står på rad och ler. Kalle håller i en videokamera på stativ.

Bild från inspelningen i Göteborg: Kalle Breitholtz, reporter, Carina Calov, HR och Hanna Ekberg, Stora Projekt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya filmer ska locka medarbetare till Trafikverket

Många känner till Trafikverket, men långt ifrån alla vet vad vi faktiskt gör. Fem nya filmer ska nu visa upp olika delar av verksamheten och varför vi är viktiga för samhället. Via dem vill vi skapa ett större intresse för oss som arbetsgivare.

Du kanske redan stött på kampanjen ”På väg till jobbet” i sociala medier. Med handkamera och lite skakig bild ställer en göteborgare naiva frågor till trafikverkare i fem filmer, från Kristianstad i söder till Norrbotniabanan i norr.

– Målgruppen för kampanjen är ingenjörer, men innehållet är generellt och lättsamt för att passa in på en bredare målgrupp. Innehållet bygger på utmaningar och humor, med våra medarbetare i fokus. Det finns en värme i filmerna och tanken är man ska bli överraskad och intresserad av oss som arbetsgivare, säger Ylva Sund, kommunikationsansvarig arbetsgivarprofilering.

Hela kampanjen bygger på att det är våra medarbetare som berättar vad Trafikverket gör, från elfärjans fördelar till underhåll och byggande av väg och järnväg. Tanken är inte att visa på projekt och verksamhetsområden utan visa på helheten – att vi tillsammans gör Sverige närmare.

– Med den rekryteringsutmaningen vi står inför är det viktigt för oss att bredda kunskapen om vilka vi är och vad vi gör. Om potentiella medarbetare inte ens har oss på sin radar som arbetsgivare kommer vi att få problem att fylla våra behov. Vi behöver bland annat rekrytera civil- och högskoleingenjörer samt systemvetare eftersom de besitter den tekniska kompetens som Trafikverket behöver, säger Emil Adén, HR-strateg arbetsgivarprofilering.

Inom branschen är det många som konkurrerar om samma arbetskraft och därför behöver vi bli bättre på att berätta om vilken spännande arbetsgivare Trafikverket är och om vilka goda karriär- och utvecklingsmöjligheter som vi erbjuder.

Så jobbar Trafikverket med kompetensförsörjning

Precis som övriga aktörer i branschen behöver Trafikverket fortsätta att arbeta aktivt med kompetensförsörjning. Vi är fortfarande inne i en bemanningsmässig tillväxtfas som kommer pågå i åtminstone ett par år till.

Enbart under 2019 rekryterade Trafikverket drygt 1000 nya medarbetare och under 2020 och 2021 behöver vi sammanlagt rekrytera ytterligare cirka 2000 personer (inklusive intern rörlighet eller ersättningsrekryteringar). Även om prioriterade målgrupper de närmaste åren är ingenjörer och systemvetare, behöver vi rekrytera till alla våra områden löpande.

Kampanjen, På väg till jobbet, pågick i fyra veckor under hösten 2019.