Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Person vid perrong som tittar efter tåget med en smartphone i handen. Foto: Mattias Ahlm
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt regeringsuppdrag – Snabbare och tydligare information i tågtrafiken

Regeringen vill att Trafikverket förbättrar informationen till tågresenärer, tågoperatörer och godstransportörer vid förseningar. En snabb och tydlig information ska gälla för alla i alla lägen.

Trafikverket kommer därför att få i uppdrag av regeringen att upprätta en handlingsplan med ett åtgärdsprogram som ska förbättra informationen person- och godstransportörer använder för att förmedla information till resenärer.

Genom uppdraget vill regeringen att förbättrad information ska finnas vid alla typer av situationer:  normaltrafik, vid större planerade underhållsarbeten och vid störningar, som exempelvis signalfel, kontaktledningsfel eller tågfel.

– Vi är glada att vi fått det här uppdraget. Det är ett viktigt arbete att fortsätta med utvecklingen av vår trafikinformation, säger Roberto Maiorana, chef VO Trafik.

I dialog med berörda aktörer ska också eventuella brister som hämmar att effektivt kunna ge information och organisera ersättningstrafik identifieras. Uppdraget omfattar även att Trafikverket i samverkan med berörda aktörer ska se över hur metoder för att mäta och följa kvaliteten i den information som ges till person- och godstransportörer kan tas fram. Trafikverket ska samverka med tågoperatörer, transportköpare, resenärsorganisationer och andra relevanta aktörer när uppdraget genomförs.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 april 2020 
Trafikverket genomför just nu flera stora utvecklingsprojekt i samarbete med branschen för att digitalisera och effektivisera trafikinformationen till resenärer, något vi kommer att se resultatet av under 2020.