Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vinjett med texten Grönt ljus 2030 – 18 november 2019
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Resultatkonferens höjer takten mot klimatmål 2030

Nära 20 aktörer presenterade den 18 november sina bästa exempel på åtgärder som leder till att utsläppen från inrikes transporter minskar. Genom Grönt ljus 2030 ska takten höjas så att vi kan nå det gemensamma klimatmålet för år 2030.

Grönt ljus 2030 är transportsektorns första resultatkonferens för klimatmål inrikes transporter. Den arrangeras av Trafikverket på uppdrag av regeringen.

–  Syftet med denna första resultatkonferens är att sprida kunskap om åtgärder som ger stor klimatnytta i närtid. Det handlar både om personresor och godstransporter och vi behöver öka takten för att minska utsläppen. Fortsätter vi i nuvarande takt når vi halvvägs till 70-procentsmålet år 2030, säger måldirektör Sven Hunhammar, Trafikverket.

Det politiskt beslutade klimatmålet för inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, innebär att utsläppen ska minska med minst 70 procent under perioden 2010–2030. Till år 2045 är målet noll utsläpp.

För att minska utsläppen behöver transportsektorn arbeta med tre olika delar, där elektrifiering är en viktig pusselbit men mer krävs, som:

  • hållbar efterfrågan på transporter i ett transporteffektivt samhälle
  • att styra om till fossilfria drivmedel och
  • elektrifierade och mer energieffektiva fordon.

Grönt ljus 2030 återkommer nästa år

Årets konferens fokuserar på åtgärder som leder till att utsläppen från personresor och godstransporter minskar. De exempel som kommuner, företag och myndigheter presenterar är genomförda och kan kopieras av andra. Grönt ljus 2030 arrangeras varje år till och med 2022. Konferensen direktsänds också.