Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Truck lyfter lastdbilssläp upp på en tågvagn.

Cooptåget lastas vid kombiterminalen i Bro, ett exempel på intermodal transportlösning. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så kan vi skapa mer kapacitet på spåren för intermodal järnvägstrafik

Nu har Trafikverket redovisat sitt svar på regeringsuppdraget: Att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter. Intermodala transporter innebär att transportera gods med minst två transportslag, tex. på väg och på järnväg.

Det är trångt på järnvägsspåren där persontrafik och godståg ska samsas med underhållsåtgärder.

För att öka intermodal järnvägstrafik är därför kapacitet på spåren avgörande. Godstrafiken behöver bättre förutsättningar för att kunna planera och tidtabellerna behöver vara förutsägbara över tid. Tåglägena behöver också vara stabila över tidtabellskiftena så att anslutningar till andra trafikslag kan planeras. Därför föreslår Trafikverket att godstågens behov tillgodoses i ett tidigare skede av kapacitettilldelningen i spåren.

– Grundläggande för en ökad intermodal järnvägstrafik är att det finns bra och tillgängliga tidtabeller, oavsett om det är redan befintliga tågupplägg eller nytillkommande. Därför behöver tilldelningen av kapacitet förändras så att den fördelas på bästa sätt, säger Mats Åkerfeldt, på verksamhetsområde Planering på Trafikverket.

Bättre transportlösningar behövs

Om intermodala järnvägstransporter ska öka behövs bättre transportlösningar. Trafikverket föreslår därför bland annat att utveckling och innovation stimuleras, samt att miljökompensationen för nya intermodala godstransporter på järnväg utreds.

Effektivare terminaler gynnar intermodal trafik 

Terminalhantering, lastenheter och matartransporter behöver utvecklas och effektiviseras för att få ned överflyttningskostnader för intermodala transporter. Även mer forskning och utveckling samt stöd för implementering av tekniska lösningar är nödvändigt.

– Vi föreslår därför ett riktat uppdrag till Trafikverket att genomföra en innovationsupphandling inom ramen för terminalhantering, överflyttningsteknik och effektiva intermodala tågsystem, där branschen aktivt deltar, säger Mats Åkerfeldt, Planering

Hinder för ökad omlastning till intermodala järnvägstransporter. Delredovisning av regeringsuppdrag (pdf, 3,49 MB)

Fakta godsuppdrag

2018 presenterade regeringen den nationella godstransportstrategin för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Alla trafikslag inom godstranportssystemet ska användas mer effektivt tillsammans. I direkt anslutning till godstransportstrategin fick Trafikverket fick sju uppdrag.