Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

SJ X2000-tåg i tunneln på Malmö centralstation
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Julafton årets punktligaste dag

Punktligheten för persontågen under december blev det bästa för en enskild månad sedan nuvarande mått infördes 2013. Totalt ankom 79 722 av 85 706 planerade persontåg slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,0 procent.

Med 93 procent blev december den sjätte månaden i rad som persontågen nådde en punktlighet på över 90 procent. Bäst gick kortdistanstågen som för andra månaden i rad nådde en punktlighet på 96 procent.

Sett till hela 2019 ankom 941 161 av 1 030 611 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket innebar en punktlighet för helåret på 91,3 procent. Drygt hälften av alla persontåg är kortdistanståg, dvs pendel- och flygtåg. Detta segment hade 2019 en punktlighet på 94,7 procent, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med 2018. Störst förbättring jämfört med 2018 stod långdistanstågen för vars punktlighet ökade från 72,0 till 79,2 procent.

Både på systemnivå och nedbrutet på segmenten kort-, medel- och långdistanståg blev punktligheten för 2019 den bästa sedan nuvarande mått infördes 2013. Bland förklaringarna finns bland annat riktade insatser för infrastrukturen runt storstadsområdena och på västra stambanan, frånvaron av extremväder samt en bättre planering under den mest intensiva banarbetsperioden från maj till augusti.

Persontågens systempunktlighet under 2019 blev 91,3 procent. 941 161 av 1 030 611 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. 14 711 tåg ställdes samma dag eller dagen innan avgång och räknas i statistiken som försenade. 

Ytterligare ett rekord som slogs under 2019 gäller antalet framförda persontåg. Den nya toppnoteringen lyder på 1 015 900 tåg vilket innebär att det för första gången framförts över en miljon persontåg till slutstation på den svenska järnvägen. Sedan 2013 har antalet framförda tåg ökat med nästan 20 procent.

Det har aldrig tidigare gått så många tåg på järnvägen som 2019.Antalet framförda persontåg till slutstation har ökat med knappt 20 procent sedan 2013, och passerade under 2019 för första gången över en miljon