Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bildmontage. Till vänster en fyrhjuling som ligger uppochned i en slänt. Till höger en mopesbil på väg. Foto: Polisen/Trafikverket

Bildmontage. Foto: Polisen/Trafikverket

Denna nyhet är äldre än 6 månader

19 aktörer kraftsamlar för säker användning av fyrhjulingar och mopedbilar

Antalet fyrhjulingar och mopedbilar ökar. Tyvärr gör även olyckorna det. Nu gör Trafikverket och 18 andra aktörer gemensam sak för att främja en säkrare användning och se över behovet av utökade krav.

Varje år dödas cirka tio personer i vägtrafiken i olyckor med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap. 2019 omkom nio personer i olyckor med fyrhjulingar i vägtrafiken, enligt preliminära siffror. Få personer har omkommit i olyckor med mopedbilar – fyra personer sammanlagt under åren 2008–2017. Däremot skadas cirka 60 personer allvarligt eller lindrigt per år i trafikolyckor med mopedbil, enligt polisrapporterade olyckor. Detta är en fördubbling på de tre–fyra senaste åren.  

Jörgen Persson.
Jörgen Persson. 

För att påverka utvecklingen har Trafikverket tillsammans med 18 andra aktörer skapat en gemensam inriktning för säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap.

– Tanken är att samla kunskapsläget för att kunna prioritera rätt insatser. Nollvisionen och nuvarande etappmål kräver en kombination av effektiva åtgärder på både kort och lång sikt, för att uppnå en säker trafik med dessa fordonstyper, säger Trafikverkets utredningsledare Jörgen Persson.

Inriktningen ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsplaneringen för alla aktörer inom området.

Prioriterade insatsområden för fyrhjulingar

  • Ökad användning av hjälm – 4 av 10 omkom på grund av huvudskada.
  • Ökad användning av störtbåge – 7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid trafik på väg.
  • Ökad användning av alkolås – 7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade.
  • Minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar – Fyrhjulingar registrerade som terränghjulingar får normalt bara köras på enskild väg och korsa allmän väg. Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.
  • Minskad användning av fyrhjulingar av barn – 1 av 10 förare som omkom var under 16 år.
  • Förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning – Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och det finns stor okunskap om vad som gäller och om konsekvenserna av att inte följa reglerna.

Prioriterade insatsområden för mopedbilar

  • Ökad användning av bälte – Endast en av de fyra som omkom i olyckor med mopedbil under perioden 2008–2017 använde bilbälte. Bältespåminnare bör införas.
  • Förbättrad fordonssäkerhet – Mopedbilar behöver ha en bättre krocksäkerhet och körsäkerhet, exempelvis krav på vinterdäck.
  • Möjligheten att införa kontrollbesiktning – Det finns inget krav på kontrollbesiktning av mopedbilar. Effekten av ett sådant krav bör utredas.

– Flera avkörningsolyckor vintertid skulle kunna undvikas med bra vinterdäck. Idag finns inget krav på vinterdäck för mopedbilar. Detta borde införas på samma sätt som för personbilar, säger Jörgen Persson.

Det finns omkring 190 000 registrerade fyrhjulingar och 12 000 mopedbilar i Sverige. Även om mopedbilarna fortfarande är relativt få, ökar antalet kraftigt med omkring 2 000 nyregistrerade fordon per år.

Flera insatser pågår

Nitton aktörer har samarbetat i syfte att hitta åtgärder som kan rädda liv. Varje aktör har uttryck sina ambitioner att bidra, vilket man kan läsa mer om i inriktningen. Trafikverket har, via Skyltfonden, beviljat medel till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp till projekt angående ökad användning av störtbåge för fyrhjulingar.

I utvecklingen av krav för Trafikverkets upphandling av entreprenader, kommer vi även pröva frågan om att ställa krav på hjälm, störtbåge och alkolås på fyrhjulingar (hjälmkravet skulle då gälla även förare av traktor A-registrerade fyrhjulingar). 

Trafikverket kommer årligen följa upp utvecklingen och de ambitioner som är satta i den gemensamma inriktningen.

Medverkande organisationer

Nitton aktörer har samarbetat i syfte att hitta åtgärder som kan rädda liv: Trafikverket, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, SLU Alnarp, SLU Umeå, ML Maskinleverantörerna, Dealy Sweden AB, LRF, SKR, TFF Trafikförsäkringsföreningen, Folksam, Säker skog, Svensk maskinprovning, Maskinentreprenörerna ME , NTF, Polisen, Kommunal, Norra Skogsägarna, Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK).