Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Processbild som visar processen från ägarens mål till genomförande. Genomförandeplan är en del här.

Processen från ägarens mål till genomförande. Större bild finns under Länkar och Dokument.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Genomförandeplanen ger en samlad bild av transportsystemets utveckling

Nu finns Trafikverkets genomförandeplan för 2020–2025 tillgänglig. Planen ger en samlad bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren – såväl investeringar som underhållsåtgärder – och hur de påverkar trafiken.

Genomförandeplanen beskriver på övergripande nivå hur transportsystemet kommer att underhållas och utvecklas under de närmaste sex åren. Den redovisar de åtgärder som har stor trafikpåverkan under genomförandet eller ger effekt när de är färdigställda, som är trafikstörande eller där koordinering ger stor nytta.

Martin Ullberg
Martin Ullberg. 

Tanken är bland annat att underlätta för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering.

– Jag skulle beskriva genomförandeplanen som ett slags titthål, ett sätt att samla och pedagogiskt förklara de viktigaste åtgärderna i investerings- och underhållsplanerna för hela stråk. Det innebär att vi i kartor och tabeller samlar regionala åtgärder i ett nationellt stråk- och flödesperspektiv för att visa på en helhet över det som planeras, förklarar Martin Ullberg, nationell planerare på Trafikverket.

Åtgärder presenteras även utifrån olika intresseområden som exempelvis miljöåtgärder, åtgärder för ökad cykling och liknande.

Genomförandeplanen baseras till stor del på den tolvåriga nationella planen, och upplägget i årets utgåva följer i stora drag föregående genomförandeplan. Nytt är bland annat att vi lagt till delar om vad Trafikverket gör för att nå Nollvisionen, samt ett avsnitt om plankorsningar.

Christoffer von Bothmer.Foto: Ingela Bendrot

Hur kommer Trafikverkets genomförandeplan till nytta för dig?

Christoffer von Bothmer, strateg infrastruktur inom Region Gävleborg och ordförande för Komexp-nätverket som samlar alla som arbetar med länsplanefrågor inom landets 21 regioner:

– Den ger en översiktlig bild på systemnivå och visar kring vilka områden jag kan behöva söka ytterligare kunskap. Under sina hittills tre år har den utvecklats och fyller sitt syfte. Jag uppskattar fördjupningen om länsplanernas upparbetningsgrad i ett större sammanhang, med tanke på uppdraget vi i regionerna har om att upprätta länsplaner för regional transportinfrastruktur.

– Tips på förbättringar? Personligen skulle jag gärna se lite mer matnyttigt om vad som genomförs i förhållande i EU-frågor, till exempel inom TEN-T (det transeuropeiska transportnätet). Sedan har ju all planering en tendens att justeras under ett år. Kanske vore en delvis interaktiv plan, via en karttjänst, en möjlig lösning.

Korta fakta
För att ge en samlad bild av vilka åtgärder som planeras de kommande sex åren tar Trafikverket fram en genomförandeplan. Den tar inte upp alla åtgärder, utan har fokus på hur transportsystemet förändras och hur de som använder systemet påverkas. Tanken är att överbrygga avståndet mellan den långsiktiga nationella planeringen och den korta och medellånga, samt synliggöra samplanering av åtgärder inom investering och underhåll. Genomförandeplanen revideras årligen och baseras bland annat på nationell plan för transportsystemet och länsplaner.