Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterar Stockholmsdeklarationen. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snabb handling krävs för att sänka dödstalen på världens vägar

Snabb handling krävs för att minska olyckorna på världens vägar, där 3 700 personer dör varje dag. Det var temat på den globala konferensen. Halverade dödstal är Stockholmsdeklarationens mål, bland annat föreslås 30-gräns där bilar och människor blandas.

Det märks redan på Stockholms central att det pågår en global trafiksäkerhetskonferens i Waterfront på andra sidan spåren. Folkets aktionsgrupp för trafiksäkerhet har satt upp en utställning i centralhallen med två krocktestade bilar och en hög med 3 700 par skor, det är så många människor som dödas varje dag på världens vägar.

Känslan av brådska och nödläge märktes också i talen när 1 700 delegater från 140 länder samlades. Trots tidigare trafiksäkerhetskonferenser och att FN deklarerat 2010-2020 som ett decennium för trafiksäkerhet ökar trafikolyckorna globalt. Trafikolyckor är nu den största orsaken till för tidig död bland barn och ungdomar i världen.

Kung Carl XVI Gustaf invigde kongressen.Foto: Mikael Ullén

Kung Karl XVI Gustaf invigningstalade. Han sa att det var en ära för Sverige att få vara värd för konferensen. Han berättade att han själv kör en hel del bil och att han då noterat att lika väl som trafiken korsar landsgränser så gör även utmaningarna med trafiksäkerheten det.

– Det är viktigt att vi kommer tillsammans och kan dela kunskaper, exempel och idéer från hela världen för att förbättra trafiksäkerheten, sa kungen.

Slutdokument sätter nya mål

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade redan på onsdagsmorgonen konferensens slutdokument, Stockholmsdeklarationen. Den har förankrats och förhandlats fram med styrgruppen och representanter för landsdelegationerna.

– Vi erkänner vårt delade ansvar och uppmanar medlemsstaterna att bidra till att minska dödsolyckorna I trafiken med minst 50 procent från 2020 till 2030, sa Tomas Eneroth.

Han fortsatte med att det nu behövs ett starkt politisk åtagande på alla nivåer, tillsammans med regionala och nationella strategier och handlingsplaner för trafiksäkerheten.

– Om vi menar allvar med att halvera antalet dödade på våra vägar till 2030 behöver vi ett helhetsperspektiv där vi inkluderar trafiksäkerhet och säkra system som en del av vår markanvändning, vägdesign, planering av transportsystem och ledning. Vi vet att det finns välkända trafiksäkerhetsåtgärder med bevisad effekt, som kan rädda 100 000-tals liv varje år, men som fortfarande inte har införts i de flesta länder.

Fokuserar på sänkta hastigheter

­– Vi  behöver fokusera på hastighetssänkande åtgärder, inklusive stärkt kontroll för att förhindra hastighetsöverträdelser. Vi behöver införa en högsta hastighetsgräns på 30 km/tim i områden där oskyddade trafikanter och fordon blandas frekvent och ofta, sa Tomas Eneroth.

Omnia El Omrani gav röst åt barn och ungdomar.Foto: Mikael Ullén

Stockholmsdeklarationen fick applåder och bifall. Men förmiddagens varmaste applåd gick till Omnia El Omrani, en ung läkarstudent från Egypten som representerar organisationen Världens ungdomssammankomst för trafiksäkerhet.

Omrani talade med engagemang och vrede om hur trafiken i utvecklingsländer kräver många onödiga dödsoffer när ungdomar ska ta sig till skolor och arbeten.

– Vi kräver säkrare och mer hållbara transportsystem nu. Vi tolererar inte det här längre. Sluta döda våra gener, vi är inte statistik, vi är era barn, sa Omnia El Omrani.

Ett världskrig på vägarna

På förmiddagen av konferensens andra dag pågick parallella seminarier där deltagarna diskuterade allt från hur ny teknik kan skapa säkrare trafik, till vinsterna med sänkta hastigheter.

– Om vi inte lyckas vända den negativa utvecklingen kommer över 17 miljoner människor att dö i trafiken i under det kommande decenniet fram till 2030. Det motsvarar ett världskrig, men vi hanterar inte frågan som ett världskrig. Trafikdöden innebär en global kris med enorma kostnader, sa Soames Job, chef för trafiksäkerhet på världsbanken.

Sänkta hastigheter är nyckeln. Att hantera hastigheten är en kraftfull, billig och kostnadseffektiv metod för att uppnå hållbarhet. Det handlar både om åtgärder i infrastrukturen och skärpt övervakning, genom exempelvis fartkameror. Det finns ett bredare stöd för detta än vi tror, menade Job.

Att hållbarhet och trafiksäkerhet går hand i hand visade ett seminarium som tog upp kopplingen till klimatförändringar. Lägre hastigheter ger lägre koldioxidutsläpp och ökade kollektivtrafik höjer trafiksäkerheten. Samtidigt kan klimatsmarta transportmedel som ökad cykling, fler gående och elsparkcyklar skapa nya utmaningar för trafiksäkerheten.

Ny teknik behöver nå fler

Ny teknik har inneburit stora lyft för bilars trafiksäkerhet under flera år, men främst för dem som färdas i fordonen och i de länder som har råd med nya bilar. Utmaningen är att få fram teknik som höjer säkerheten för oskyddade trafikanter, och att ny teknik även kan nå utvecklingsländerna.

– Vi i Afrika har tyvärr inte kunnat dra full nytta av framstegen i nya bilars säkerhet. Vi har en gammal bilpark, tyvärr importeras många äldre bilar med låg säkerhet från Europa till vårt land. Vi ska försöka ändra på det genom att införa en hög skatt på import av gamla bilar, sa Dagmawit Moges, transportminister i Etiopien.

Nyheten är publicerad 19 februari och uppdaterad 21 februari.