Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Toppmöte om global trafiksäkerhet i Stockholm

Den 19-20 februari går den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen av stapeln i Stockholm. Då samlas mer än 1 700 deltagare från cirka 140 länder: ministrar, forskare och representanter för näringsliv, institutioner och offentlig verksamhet.

Konferensen anordnas av Sverige i samarbete med världshälsoorganisationen WHO. Kung Carl XVI Gustaf och infrastrukturminister Tomas Eneroth inleder dagarna som har global trafiksäkerhet i fokus.

Dödsfall i vägtrafiken har blivit en av vår tids epidemier. Varje dag dör 3700 personer i trafikolyckor i världen, och olyckstalen fortsätter att öka. Trafikolyckor är i dag den åttonde vanligaste dödsorsaken globalt sett, och den allra vanligaste bland barn och unga i åldrarna 5-29 år.

– Nu får vi se trafiksäkerhetsfrågan i en större kontext på svensk mark, med FN i ryggen, det är stort. Vägtrafiken är ett hot mot den globala folkhälsan, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Konferensen ska utvärdera FN:s globala plan ”Decade of Action for Road Safety 2011-2020”, och är ett avstamp för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Temat är ”Achieving Global Goals 2030”

Följ föreläsningarna via webben

Det blir två fullspäckade dagar med ett brett program. Det handlar bland annat om framgångsrika åtgärder under decenniet som gått, Vision Zero, ledarskap, nya verktyg, finansiering av säkra och hållbara transportsystem och internationellt samarbete.

Föreläsarna är ledande internationella experter. Det går att följa live-sändningar från många av föredragen på webbplatsen www.roadsafetysweden.com Sändningarna börjar klockan 9.00 den 19 februari. Det är också möjligt att se inspelningarna i efterhand.

– Det har varit ett stort intresse för att tala under konferensen, säger Anders Lie, Regeringskansliet.

Trafiksäkerhet – en fråga om hållbarhet

Trafiksäkerhet är inte en separat fråga, utan är en del av ett hållbart samhälle. Trafiksäkerhetsfrågor ingår i Agenda 2030 och är nära kopplade till andra hållbarhetsutmaningar, som klimat, hälsa, jämställdhet, fattigdom och mänskliga rättigheter.

– En av nyckelfrågorna är hur vi kan hitta bättre synergier mellan olika områden; hur åtgärder för bättre trafiksäkerhet kan bidra till utvecklingen inom andra områden och tvärtom, säger Maria Krafft.

Det är stora skillnader på trafiksäkerheten mellan olika delar av världen.

– I många delar av världen ses trafiksäkerhet som ett individproblem. Men med Nollvisionen blir trafiksäkerhet en ansvarsfråga för samhället, för oss som utformar transportsystemet. Därför är det glädjande att det är så bred representation bland deltagarna, säger Maria Krafft.

Fakta Nollvisionen:

1997 antog Sveriges riksdag ett nytt långsiktigt mål och en strategisk inriktning för trafiksäkerhet, Nollvisionen. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. Det är ett etiskt ställningstagande som säger att vi inte kan acceptera att mänskliga misstag får fatala konsekvenser. Nollvisionen har inspirerat trafiksäkerhetsarbetet i flera andra länder