Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Persontåg med många vagnar i slonedgångljus i vinterlandskap.

Nattåg på Malmbanan. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket säkerställer nattågstrafiken till övre Norrland och Jämtland

Trafikverket har fattat beslut om vilka operatörer som ska utföra nattågstrafik för avtalsperioden 2020-2024. Uppdraget Stockholm-Narvik har tilldelats Vy Tåg AB och uppdraget Stockholm-Duved har tilldelats SJ AB.

Avhjälper tillgänglighetsbrister Stockholm–Narvik

Trafikverket har i uppdrag att upphandla viss tågtrafik som inte kan bedrivas kommersiellt för att stödja tillgängligheten mellan olika landsändar i Sverige. På en del platser, främst i norra Sverige, finns det brister i trafiken mellan regionerna eftersom det inte är lönsamt att köra kollektivtrafik där. Sträckan Stockholm–Narvik upphandlas med syfte att bidra till en grundläggande tillgänglighet. Trafikavtal finns inte bara för tåg utan även för flyg-, buss- samt färjetrafik till Gotland.

Upphandling där tillgängligheten är sämst

Trafikverket har en fast ekonomisk ram för dessa trafikavtal. Vårt uppdrag är att använda medlen där de gör mest nytta, det vill säga att förbättra tillgängligheten till och från områden där det finns brister.

Innan Trafikverket handlar upp trafik har Trafikverket gjort en analys av tillgängligheten utifrån ett antal kriterier. Dessa kriterier är framtagna i en process under flera år med flera utredningar där externa aktörer såsom regioner och andra statliga aktörer har fått lämna synpunkter på föreslagna kriterier.

Ett viktigt kriterium för att bedöma tillgängligheten är möjligheten att resa till och från Stockholm.

God tillgänglighet Göteborg–Stockholm

Tillgängligheten mellan Göteborg och mellersta Sverige är god till skillnad från andra delar i Sverige. Av samma skäl handlar inte Trafikverket upp nattågstrafik från Skåne till Norrland. Upphandling av trafik Göteborg–Stockholm skulle heller inte vara förenligt med EU:s konkurrensregler utifrån att där redan finns bra tillgänglighet med många avgångar.

Avtalet medger att inkludera Göteborg–Stockholm

Den operatör som har det nuvarande avtalet har själv valt att möjliggöra resa med nattåg hela vägen till Göteborg, såväl från Jämtland som från övre Norrland. Det är tillåtet för operatörerna att bedriva mer än den upphandlade trafiken. Men det måste då ske på kommersiell grund utan ersättning från staten.

Kort avtalsperiod möjliggör samordnad upphandling

Vi har valt en kortare upphandlingsperiod för att från och med 2024 kunna skapa möjligheter för att då kunna göra en samordnad upphandling. Trafikverket har idag fordon till övre Norrland men inte till Jämtland. TRV ser nu över möjligheten att anskaffa nattågsvagnar även till Jämtlandstrafiken

Fakta om nattågstrafiken till övre Norrland/Narvik och Jämtland

Nattågen till övre Norrland går med två dagliga avgångar mellan Stockholm och Narvik i vardera riktningen. För nattågen till Jämtland går ett tåg dagligen mellan Stockholm och Duved i vardera riktningen. Den nya trafikperioden inleds 13 december 2020 och sträcker sig fram till 14 december 2024, med möjlighet till en förlängning av perioden med upp till två år.