Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket upplåter järnvägssträcka utanför Arvidsjaur för ny testbana

Trafikverkets styrelse har fattat beslut om att sträckan Jörn–Norlunda i Västerbotten ska upplåtas till Skanska AB, som vill använda banan för tågtester. Trafik har inte bedrivits på den sju mil långa sträckan sedan 1990.

Den aktuella sträckan kan bli en viktig anläggning för att testa järnvägsfordon, utan att behöva ta tid i anspråk från reguljär trafik. Skanska Sverige AB avser bedriva tågtestverksamhet samt test av järnvägskomponenter på banan.

Trafikverkets generaldirektör har nu uppdraget att fullfölja avtalsprocessen, det vill säga ta fram ett avtal som reglerar upplåtelsen i detalj. Tidplanen är ännu inte klar, men kommer att fastställas i avtalet.

Avtalet ska även ta upp:

  • att banan vid extraordinära händelser ska kunna öppnas för annan trafik (försvarsmakten, stopp i trafiken)
  • att dialog sker med berörda samebyar
  • att Skanska kommer igång med åtgärder inom överenskommen tid
  • att avtalet kan sägas upp om behov uppkommer inom avtalstid.