Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastfartyg på kanal. Öppnad bro i bakgrunden.

Lastfartyg stävar mot Vänern vid Vänersborg. Foto: Göran Fält

Gemensam kraftsamling för Vänersjöfarten

Vid ett möte den 17 mars diskuterade en rad aktörer gemensamma mål och prioriteringar för Vänersjöfarten. Mötet genomfördes digitalt till följd av Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring coronaviruset covid-19.

Representanter från bland annat Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och samarbetspartners inom kommuner, regioner och rederier ska framöver även signera den gemensamma överenskommelsen med mål och prioriteringar för Vänersjöfarten.

Mötet om sjöfarten i Vänern är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet med att öka frakterna med gods på våra vatten.
– Vänersjöfarten har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet i regionen och det är därför viktigt att vi nu gemensamt ser vad vi kan göra för att öka andelen gods just här. Överenskommelsen som parterna ska underteckna är en förutsättning för att kunna utveckla och bedriva Vänersjöfarten på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt, säger Trafikverkets gd Lena Erixon.

Investeringar i hamnar

Parterna kommer ta fram konkreta åtgärder tillsammans som ska leda till ökad sjöfart på Vänern och Göta älv. Det handlar exempelvis om investeringar i hamnar, varuägardialoger med rederier och transportköpare.

Målsättningen är att rapportera sina åtaganden och förslag till samtliga parter i slutet av 2021.

Enligt Trafikverkets prognoser kommer godsmängden inom Vänersjöfarten att uppgå till 2,8 miljoner ton till 2040. Det är en ökning med 50 procent jämfört med 2014 års nivå.  Frågan om hur  Vänersjöfarten nyttas är därför mycket angelägen, inte minst med hänsyn till miljö och klimat.

Nya slussar och kraftsamling

– För att kunna frakta mer gods i Vänern i framtiden behövs inte bara nya slussar, det krävs även en gemensam kraftsamling av samtliga parter som ska undertecknat överenskommelsen för att kunna utveckla de attraktiva logistiklösningarna som sjöfarten behöver, säger Pia Berglund, sjöfartssamordnare på Trafikverket.