Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Person står vid järnvägen invid flera meter hög snövall

Enorma snövallar utmed Malmbanan vid Vassijaure. Foto: Trafikverket

Ovanligt snörik vinter i landets nordligaste delar

På många håll har vintern varit blygsam – men inte längst uppe i norr. Där har både stormvindar och stora snömängder satt järnvägs- och vägunderhållet på prov. Bland annat gick skredvarningslarmet vid Malmbanan flera gånger och stoppade tågtrafiken.

Medan stora delar av landet haft barmark har det kommit massor av snö i Sveriges allra nordligaste delar. I mars registrerade SMHI det största snödjupet i nämnd månad sedan 1993 – hela 229 cm, i Katterjåkk nära Riksgränsen. Precis i dessa trakter löper både Malmbanans norra del och E10. De som arbetar med underhållet här kan skriva under på att årets vinter har varit något extra.

– Både vi på Trafikverket och våra entreprenörer är vana att jobba med snö, men den här säsongen har det varit både mer snö och under längre tid, konstaterar Peter Wikström, projektledare för Malmbanans underhåll mellan Murjek och Riksgränsen.

Falsklarm stoppade trafik

Kombinationen av mycket snö och hård vind gör att enorma mängder snö flyttas, och även när det inte snöar har snöröjningen fullt upp att hålla undan drevsnö för att säkerställa att Malmbanan är öppen för trafik. Det har den också varit, med undantag för tågstopp som orsakats av larm från stenskredanläggningen mellan Kopparåsen och Vassijaure.

pinnar på rad i snö
Skredvarningssystem vid Vassijaure, Kopparåsen. Sättningar i snön gör att pinnar knäcks och utlöser systemet. 

– Det har inte varit riktiga skred. Larmet har utlösts av att snömassorna pressar på och aktiverar anläggningen, förklarar Peter Wikström. Då blir det automatiskt tågstopp och personal avsynar den en mil långa sträckan från lok. Sedan ska skredanläggningen återställas, och om det är dåligt väder eller mörkt får personalen inte ta sig upp på fjällsidan. Banan trafikeras då med lägre hastighet.

Ett riktigt skred – eller snarare en kontrollerad lavin – utlöstes den 1 april på Nuoljafjället nära Abisko. Tågtrafiken var stoppad för att man preventivt skulle säkra arbetsområdet. Att lavinen skulle ta sig ända ut på järnvägsspåret ingick däremot inte i planerna.

– Skidpatrullen från STF i Abisko är kontrakterade och skjuter av gasolkanoner för att utlösa laviner. Den här gången hamnade en massa snö på spåret, så vi fick ta dit en grävmaskin. Tanken är att bekämpa laviner så pass ofta att de inte når så långt.

Renstängsel göms

stängsel som döljs av snön
Dolt i snön är ett 2,50 meter högt stängsel vid Riksgränsen, skidanläggning. 

Andra problem som uppstått är att ren- och viltstängsel har hamnat under snön, så att djuren kliver in i järnvägsanläggningen och blir påkörda. Att frilägga stängsel är en komplicerad åtgärd. Längs fjällsidorna kan det ”uppbyggda” snödjupet vara åtta meter och ofta går det inte att framföra maskiner. Istället snitslas vissa sektioner, det vill säga ett provisoriskt stängsel skarvas på ovan snön.

– Vi samverkar med samebyarna. Ibland kan vi gräva fram stängslet med maskin, andra gånger får byn göra det åt oss. Vi har en tät dialog, säger Peter Wikström.

Även vägsidan har haft bråda dagar, även om vägar rent tekniskt är mindre komplexa att snöröja än järnvägsanläggningar. Jan Eliasson är projektledare för vägunderhåll inom kontraktsområdet Kiruna, Gällivare och Pajala – en yta motsvarande allt söder om Göteborg.

Mer jobb än vanligt

Vinterväg med höga snövallar runtom
Bild från E10 i slutet av februari. 

– Den mesta snön har kommit kring Kiruna och upp mot Riksgränsen och fjällen. Vi har fått stänga av oftare än normalt, men överlag har vi ändå klarat framkomligheten bra, berättar Jan.

De enskilda vägarna i området är få. Utmaningen är istället främst E10, där tre mil är fjällväg. All snöröjning har hunnits med enligt kraven – men till en markant merkostnad.

– Vi har haft mellan 30 och 40 procent mer snö än normalt, och lika mycket mer jobb. Vår nya entreprenör från Kiruna började den 1 september. De sysslar även med raiseborrning i gruvan, men har nu en avdelning för vägunderhåll. Som tur är har de i mångt och mycket kunnat kontraktera samma åkare som tidigare entreprenör.

Nu återstår att se hur det blir när snön tinar, om det blir höga flöden eller inte. Skulle det börja regna västerifrån och regna stora mängder i fjällen innan det tinar öster om kan det bli besvärligt, avslutar Jan Eliasson.