Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personer i gula arbetskläder och hjämar arbetar i ett järnvägsspår nattetid.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stora arbeten på järnvägen under påskhelgen

Under påskhelgen gör Trafikverket flera stora förbättringsarbeten på järnväg. Påskhelgen är en årligen återkommande arbetshelg. I år sker mycket i Stockholm och Göteborg och den trafik som går däremellan påverkas.

Påsken är en lång sammanhängande helg där trafiken på järnvägen traditionellt sett är låg. Därför gör Trafikverket varje år större arbeten som är viktiga för att Sverige ska få en modernare och mer robust järnväg.

Södra Stockholm

2020 är påskhelgen en extra stor arbetshelg som påverkas av renoveringen av den så kallade Getingmidjan. Getingmidjan är den mest trafikerade sträckan i hela Sverige och går från Stockholm Central till Stockholms södra. De arbeten som sker där har pågått under flera år och planerats långt i förväg.   Mellan den 2 och 14 april byter fjärr- och regionaltågsresenärer som reser till Stockholm söderifrån eller från Stockholm och söderut till pendeltåg på grund av avstängningen av Getingmidjan.

Knutpunkt i Göteborg

Det förekommer även stora arbeten i navet för trafik i hela västra Sverige – Olskroken. Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i Sverige och en av landets mest intensiva. En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig. Den kommer att höja kapaciteten och öka framkomligheten samt driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg. Flera andra arbeten görs också i Göteborg samtidigt under påskhelgen.

Se påskens arbeten på karta

Klicka på fyrkanten i bildens nedre högra hörn för att se en större karta. 

Trafikverket gör även större arbeten i sydligaste delarna av Sverige och i Norrland. Om du klickar på kartan finns en karta i större format med beskrivningar av större banarbeten.

Kontakta din tågoperatör om du vill veta mer om trafikplanering, restider och ersättningstrafik.

På vår webb kan du läsa mer om allt vi gör. Där hittar du även länk till aktuell trafikinformation. Följ Folkhälsomyndighetens råd kring resande i kollektivtrafiken:

Håll avstånd – Res bara om du måste – Undvik rusningstrafik om du kan.