Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration som visar bil, människa, cykel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktionsplan för trafiksäkerhet: Merparten av åtgärderna är igång

Trafikverket och 13 andra aktörer har ambitionen att genomföra 111 olika åtgärder för ökad trafiksäkerhet under åren 2019–2022. Om alla åtgärderna i aktionsplanen genomförs, kan vi rädda 40–50 liv varje år. Drygt 80 procent av insatserna har påbörjats.

De gemensamma ambitionerna är samlade i en aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022.  Varje år ska Trafikverket göra en uppföljning av utfallet och nu är den första uppföljningen klar. Länk till rapporten hittar du under Länkar.

Drygt 80 procent av de planerade insatserna löper på enligt plan. Det är 82 insatser av de 102 som skulle påbörjats år 2019.

82 insatser är påbörjade och fortlöper enligt plan
16 insatser är pausade eller fortlöper inte enligt plan
4 insatser är inte påbörjade eller utgår
9 insatser påbörjas år 2020 eller senare, enligt plan.

– Aktionsplanen för säker vägtrafik 2019–2022 är ett sätt att samla och synliggöra de insatser som olika aktörer inom trafiksäkerhetssverige gör i det korta perspektivet, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef Transportkvalitet. Dessa insatser har stor betydelse; om alla åtgärderna i planen genomförs, kan vi rädda 40–50 liv per år, räknat från 2022.

Alla aktörerna bakom aktionsplanen har startat insatser 2019

Var och en av aktörerna bakom aktionsplanen ansvarar för och genomför sina egna åtgärder. Aktionsplanens prioriterade insatsområden är rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. Under 2019 har samtliga 14 aktörer påbörjat en eller flera av sina åtgärder. Läs om några exempel under "Exempel på insatser som genomförts under 2019".

– Alla aktörer som står bakom aktionsplanen har genomfört insatser under 2019, säger Johan Lindberg, senior utredningsledare. Det visar på en gemensam vilja att verkligen bidra med konkreta åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Styrkan med aktionsplanen är att varje aktör själv synliggör vad man vill och kan bidra med, men också att man enkelt kan se vad andra aktörer gör inom olika områden, vilket ökar möjligheten att hitta samarbetspartners och samverkansområden.