Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Roberto Maiorana framför elektronisk informationstavla på en pendeltågsperrong.

Roberto Maiorana, Trafikverket, framför den nya trafikinformationstjänsten för pendeltågsresenärer i Stockholm. Foto: Hans Ekestang.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny tjänst förbättrar trafikinformationen för pendeltågsresenärer

I dag lanserar Trafikverket en ny trafikinformationstjänst för pendeltågsresenärer i Stockholm. Den nya tjänsten visar var pendeltågen är och om de är i tid. Syftet är att göra det enklare för resenärer att ta beslut om sin fortsatta resa.

Grönt visar tåg i tid eller högst 3 minuter sent. Klicka för att se en större bild.Foto: Hans Ekestang

Bättre trafikinformation är en viktig del i Trafikverkets arbete med att modernisera järnvägen. I slutet av april presenterade Trafikverket en ny handlingsplan med åtgärder för att ge tågresenärerna snabbare och mer användbar trafikinformation både när trafiken flyter som den ska och när störningar uppstår. Först ut bland förbättringarna är den nya tjänsten Pendeltågets position, som utvecklats i nära samarbete med SL.

– Pendeltågets position är ett exempel på hur Trafikverket och SL arbetar tillsammans för att utveckla åtgärder för att förbättra trafikupplägg, punktlighet och trafikinformation för pendeltågsresenärerna, säger Roberto Maiorana, chef trafikledning och trafikplanering på Trafikverket. Bättre trafikinformation till våra resenärer är en mycket viktig och prioriterad fråga för oss på Trafikverket. 

Färgkoder visar om tåget är i tid eller sent

Den nya tjänsten visar pendeltågets position i realtid på monitorer på stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. När ett tåg passerar en signal utmed banan genereras en positionsrapport och tåget förflyttar sig på en monitor med bara någon sekunds fördröjning.

  • Grönt tåg: tåget är i tid eller högst 3 minuter sent
  • Gult tåg: tåget är 3–10 minuter sent jämfört med tidtabell
  • Rött tåg: tåget är mer än 10 minuter sent jämfört med tidtabell
Fredrik Cavalli-Björkman, SL. Foto: Danish Saroee.

– Äntligen får pendeltågsresenärer i Stockholm snabbare och tydligare trafikinformation genom att direkt kunna se var tågen befinner sig. Översiktsbilden ger resenärerna bättre koll på sin resa i realtid vilket gör det enklare att planera sin fortsatta resa och fatta beslut om att vänta kvar, välja ett annat resesätt alternativt resa senare, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på SL.

Tagits fram tillsammans med resenärerna

Pendeltågsresenärerna har varit med under hela utvecklingen genom webbpaneler, fokusgrupper och djupintervjuer – i syfte att förenkla resandet genom att se till att tjänsten anpassas efter deras behov. Den kompletterar redan befintliga trafikinformationskanaler.   

Gabriella Blombäck, Trafikverket. 

– Med den här tjänsten vill vi förbättra trafikinformationen för pendeltågsresenärerna i Stockholmsregionen och förenkla deras resande både i normalt trafikläge och vid störningar. Därför har det varit självklart för oss att involvera dem i processen, säger Gabriella Blombäck, projektledare Trafikverket.

Pendeltågsresenärer utgör en stor del av det totala antalet resenärer på järnvägen – ungefär var femte tågresa i Sverige görs med pendeltågen i Stockholm. Det innebär ett stort antal resenärer som behöver bra och pålitlig trafikinformation för att kunna ta snabba beslut om sin resa.