Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Föreslagna sträckor för anpassade hastighetsgränser är på remiss

Sedan 2014 jobbar Trafikverket systematiskt med att anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning (säkerhetsstandard). Nu går förslagen om årets berörda sträckor ut på remiss. Vi kommunicerar samtidigt via en kampanj i olika kanaler.

Under 2020 planerar Trafikverket att sänka hastighetsgränsen till 80 km/tim på 125 mil väg och höja hastighetsgränsen till 100 eller 120 km/tim på 14 mil väg. Arbetet är ett led i Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Lina Wells, projektledare. 

– Det handlar om att skapa så säkra möten som möjligt, och i slutänden om att rädda liv. Parallellt bygger vi ut vissa sträckor till 2+1-vägar, men i väntan på ytterligare medel till utbyggnad från vår uppdragsgivare är hastighetsanpassning en effektiv metod, säger Lina Wells, Trafikverkets projektledare. En positiv bieffekt vid sänkt hastighet är dessutom mindre buller och lägre utsläpp av växthusgaser, vilket går hand i hand med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Nu skickar vi alltså ut årets förslag på remiss. Hur går remissrundan till?
– Våra regioner har gjort konsekvensutredningar för varje sträcka. Eftersom vi är en offentlig myndighet så behöver dessa gå på remiss till berörda kommuner och regioner med flera. Uppdagas det felaktigheter som föranleder att vi behöver ändra vår utredning, så gör vi det innan beslut fattas. Det finns naturligtvis många synpunkter, men alla utredningar som gjorts hittills har gått igenom, med smärre justeringar. Slutligen föredras utredningarna för chefsjuristen och sedan fattar generaldirektören beslut.

– De motargument som kommer in handlar nästan alltid om tillgänglighet. Lagt i en vågskål väger trafiksäkerheten aningen tyngre i dessa fall, men i glesa områden där vi påverkar tillgängligheten mycket kan det bli aktuellt att bygga ut om planupprättarna gör sådana prioriteringar. Förbättrad kollektivtrafik kan vara ett annat sätt att uppnå bättre framkomlighet, avslutar Lina Wells.

Hastighetsanpassningar

Som underlag för åtgärderna finns vederhäftiga forskningsstudier både från svenska och utländska källor. Studier om krockvåld visar att 80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av hög  säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent. 

Trafikverket tar fram förslag som sedan skickas på remiss till kommuner, länsstyrelser, regionförbund och nationella intresseorganisationer. Efter remissperioden tar vi vara på inkomna synpunkter, innan förslagen färdigställs och beslutas.

Under Länkar ser du vad som gäller i din region – nu finns länskartor på webben över vägsträckor som går på remiss.