Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto av tvärbanan i Stockholm.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nästan 700 miljoner kronor i statligt stöd till kommuner och regioner för mer hållbara stadsmiljöer

Stadsmiljöavtal ger stöd till åtgärder för kollektivtrafik och cykel runt om i landet. Mest stöd i år får den fortsatta utbyggnaden av spårväg i Stockholmsregionen.

Trafikverket har i uppdrag att fördela statligt stöd till kommuner eller regioner via så kallade stadsmiljöavtal. Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer. I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år avsatta till stadsmiljöavtalen.

I år beviljas stöd för sammanlagt 692,4 miljoner kronor. Sedan 2015 har stöd för sammanlagt 4,8 miljarder kronor beviljats genom stadsmiljöavtalen.

– Åtgärderna som får stöd ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Vi ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykel, men stöd kan också ges till hållbara godstransportlösningar, säger Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

Drygt 384,4 miljoner kronor till fortsatt utbyggnad av spårväg i Stockholmsregionen

12 ansökningar beviljas stöd helt eller delvis. Ett av årets avtal är på över 100 miljoner kronor. Det är Region Stockholm, Stockholms stad och Sundbybergs kommun som beviljas stöd med maximalt 384,4 miljoner kronor.

– Den största delen av stödet i det avtalet, cirka 310 miljoner kronor, går till en fortsatt utbyggnad av spårväg i Stockholmsregionen via den andra etappen av tvärbanans Kistagren, säger Lennart Kalander.

Utöver det går stöd till:

  • Skellefteå kommun med 89,5 miljoner för åtgärder för kollektivtrafik, gång och cykel bland annat i samband med utbyggnad av ny bro över Skellefteälven.
  • Växjö kommun får två avtal med sammanlagt 82,6 miljoner kronor för åtgärder för både kollektivtrafik och cykel.
  • Sundsvall med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län med 71 miljoner kronor till åtgärder för både kollektivtrafik och cykel.
  • Varbergs kommun med Region Halland med 16,2 miljoner kronor
  • Borlänge kommun med 14,3 miljoner kronor
  • Kristianstads kommun med 13,3 miljoner kronor
  • Gävle kommun med 11,3 miljoner kronor
  • Ulricehamns kommun med 5 miljoner kronor
  • Sölvesborgs kommun med Blekingetrafiken (Region Blekinge) med 3 miljoner kronor
  • Kramfors kommun med 2 miljoner kronor

Det är första gången som Borlänge, Kramfors, Kristianstad och Ulricehamn får statlig medfinansiering via stadsmiljöavtalen.

Kommuner och regioner åtar sig att genomföra motprestationer

För att beviljas statligt stöd via stadsmiljöavtalen åtar sig kommuner och regioner att genomföra motprestationer som leder till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Motprestationerna kan inte vara samma åtgärder som får statligt stöd, utan ska bestå av andra åtgärder på kommunal och regional nivå.

– I årets avtal ingår totalt 100 huvudmotprestationer. Den största delen är ytterligare åtgärder för kollektivtrafik, cykel och gång. Cirka en fjärdedel är detaljplaner för bostadsbyggande. Bland övriga motprestationer finns också beteendepåverkande åtgärder inom det som kallas mobility management och andra insatser som till exempel framtagande av strategier, program och planer, säger Lennart Kalander.

Alla åtgärder som beviljats stöd genom årets stadsmiljöavtal (pdf, 16 kB)