Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil på väg närmar sig digitalt vägmärke som visar 60 km/tim
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten

Under 2020 införs krav på ITS vid vägarbeten på vägar med mycket trafik. 40 procent av alla olyckor vid vägarbeten är upphinnandeolyckor. Dynamisk visning av trafikinformation ska höja säkerheten vid vägarbeten för både personal och trafikanter.

Kravet på ITS-utrustningen syftar till att varna innan vägarbeten, samt om eventuell kö och påminna om vilken hastighet som gäller.. Med mer uppmärksamma förare kan olyckor reduceras markant.

De nya kraven berör Trafikverkets upphandlingar av nya arbeten på utpekat vägnät.

– Det är glädjande att det nu finns ett inriktningsbeslut om hur vi ska arbeta med ITS-lösningar vid våra vägarbeten från 2020 och framåt. Det är nu Sveriges tur att följa andra länder i den här frågan så att säkerheten förbättras för både trafikanter och personal  när vi arbetar på våra mest trafikerade vägar, säger Petra Flour, ansvarig för Trafikverkets nationell åtgärdsplanering på verksamhetsområde Planering

Trafikverket reviderar nu sina upphandlingsmallar med de nya kraven.

– Det ger alla verksamhetsområden rätt förutsättningar. Våra entreprenörer vet vad som gäller och får tid på sig att få utrustningen vi kräver på plats, fortsätter hon.

Införande 2020–2023

Från 2020 ska alla nya entreprenader som upphandlas använda ITS på TEN-T vägnätet (de flesta europavägarna) där fordonsmängden överstiger 10 000 fordon/dygn

  • under 2020 undantas entreprenader inom verksamhetsområde Underhåll från kraven
  • från 2021 omfattas nya entreprenader inom samtliga verksamhetsområden på utpekat vägnät.
  • från 2022 ska nya entreprenader använda ITS på skyddsklassade vägar

Senast 2023 kan Trafikverket ta emot sensorbaserad information från vägsidesutrustning som TMA och kövarning, med syfte att höja kvalitet och förbättra trafikinformation till exempel med automatisk information om när ett vägarbete börjar och slutar

De nya kraven kommer att införs stegvis för att skapa förtroende och ge leverantörer och entreprenörer tid att ställa om. Med ett stegvis införande skapar vi förutsättningar för företag att våga investera i ny teknik och undviker att de drar på sig obefogade kostnader för teknik som inte efterfrågas.