Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil rullar förbi svart 30-skylt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket nominerade till årets miljöpris för klimatkrav i upphandlingar

”Trafikverket visar att stenhårda offentliga upphandlingar verkligen kan vara pådrivande för en hållbar omställning, när man ställer tydliga, avgränsade och uppföljningsbara krav”, så lyder inledningen av nomineringen.

Under dagens årskonferens för klimatkrav och klimatkalkyl inleder Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar med att citera nomineringen.

– Nomineringen gäller inte bara Trafikverket utan också alla de entreprenörer som arbetar med hur vi ska nå de klimatkrav som ställs i upphandlingar av infrastrukturprojekt, säger Sven Hunhammar om årets miljöpris som delas ut i november. Juryn består av representanter från Svensk Betong, WSP, Riksbyggen, Sweco och Strängbetong. Övriga nominerade är Skanska och Vasakronan.

Klimatpåverkan från infrastrukturen, vid bygge och underhåll, står för cirka tio procent av väg- och järnvägssektorns utsläpp av växthusgaser. Som upphandlare av infrastrukturhållning har Trafikverket stor möjlighet att påverka utsläppen. Genom att ställa stegvis stegrande klimatkrav i upphandlingar av infrastrukturprojekt ska klimatpåverkan minska. År 2045 ska infrastrukturen vara klimatneutral enligt Sveriges klimatmål. Det är entreprenörerna själva som driver arbetet med hur kraven ska nås. I botten finns ett FoI-projekt och en annan framgångsfaktor är det täta samarbetet med bygg- och anläggningsbranschen, i allt från FoI-projektet till genomförandet.

Många kommuner intresserade av klimatkrav

Under våren har Trafikverket arrangerat en serie webbinarier med information för kommuner och andra intresserade om hur klimatkrav kan ställas i mindre infrastrukturprojekt. Det arbetet drivs inom ramen för regeringsuppdraget Informations- och kunskapshöjande åtgärder för en fossilfrifri transportsektor.

- Det är material- och drivmedelskraven som har varit i fokus och hur vi har arbetat fram dem, berättar Camilla Kahn, Trafikverket, som har planerat och genomfört webbinarierna tillsammans med kollegan Sebastian Arneland. Det går att se inspelningarna i efterhand och fler tillfällen kommer att arrangeras framöver.

Klimatbonus sporrar asfaltsläggare

Asfaltstillverkning är traditionellt sett ett energikrävande och klimatpåverkande arbete. Dels vid uppvärmning av massan i asfaltverket, dels är bindemedlet bitumen också energikrävande att ta fram. Samtidigt påverkar transporterna också utsläppsmängden.

Under förra året gavs möjlighet till klimatbonus i fyra pilotprojekt om man kunde redovisa lägre klimatpåverkan än Trafikverkets målvärde.

– Projekten nådde klimatbonus genom att de helt eller delvis har använt biobränsle i sina verk och har därför kunnat sänka sina utsläpp väsentligt. Man har också jobbat med asfaltstemperaturer och mängden återanvänd asfalt, säger Henrik Arnerdal, projektledare Underhåll.

Inför årets upphandling av beläggningsarbeten ges liknande möjlighet till klimatbonus i 19 projekt över hela landet. Resultaten blir tillgängliga 2021.