Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två flickor på cyklar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nationella cykelbokslutet – barn och unga cyklar mest av alla

Årets resvaneundersökning visar att det är framförallt yngre personer som cyklar. Bland barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag.

I det nationella cykelbokslut presenteras ett fokuskapitel om cykling baserat på den resvaneundersökning som Trafikanalys genomför. Undersökningen är ny och den förra kom 2016.

Bland barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag. Andelen personer som cyklar en genomsnittlig dag faller med stigande ålder:

  • 16 procent för 6–24 år
  • 13 procent för 25–44 år
  • 11 procent för 45–64 år
  • 4 procent för 65–84 år 

Bland barn och ungdomar med tillgång till cykel är det nära var femte som använder den under en genomsnittlig dag. Resvaneundersökningen visar också att tillgången till cykel är hög bland barn och ungdomar, åtta av tio har tillgång till en cykel. För alla åldrar är snittet något lägre, sju av tio.

Cykling och gång är två sätt att vara fysiskt aktiv på vilket har en mängd positiva hälsoeffekter.

– Att som barn få in rutiner för fysisk aktivitet i vardagen kan även skapa förutsättningar för mer hälsofrämjande levnadsvanor i vuxen ålder, säger Rami Yones ordförande för Nationella cykelrådet. I de fall cykel och gång ersätter motordrivna transportsätt påverkan det även den miljörelaterade hälsan positivt, genom bland annat minskat buller och bättre luftkvalitet.

Bland de som cyklar är det ingen större skillnad på hur många cykelresor olika åldersgrupper gör per dag. Snittet är 2,3 resor per dag. Det finns däremot skillnader i hur långt de olika åldersgrupperna cyklar. För personer i åldern 25-44 å är sträckan per person drygt åtta kilometer per dag, jämfört med fem kilometer för barn och ungdomar.

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka 1 043 000 personer i åldrarna 6–84 år, eller 11 procent av befolkningen. Dessa cyklade i genomsnitt cirka sju kilometer var, fördelat på 2,3 resor. Det finns däremot skillnader i hur långt de olika åldersgrupperna cyklar. För personer i åldern 25-44 år är sträckan per person drygt åtta kilometer per dag, jämfört med fem kilometer för barn och ungdomar. Det största antalet cykelresor sker i större städer med omgivande kommuner, runt 45 procent. Cykling är framförallt kopplat till sommarhalvåret då andelen en genomsnittlig dag är 14 procent jämfört med nio procent under vinterhalvåret.

Fler slutsatser från nationella cykelbokslutet 2019

  • 17 cyklister omkom i trafikolyckor, en minskning jämfört med året innan då 23 cyklister omkom. En tredjedel av cyklisterna omkommer utanför tätort.
  • 65 av landets 290 kommuner har en cykelstrategi eller cykelplan som inte är äldre än fem år.
  • Ytterligare 111 mil cykelvägar har registrerats sedan förra cykelbokslutet.
  • 69 900 cykelstölder anmäldes 2019 i jämförelse med år 2009 är det en ökning med 16 procent.
  • 709 miljoner kronor investerades i cykelfrämjande åtgärder längs det statliga vägnätet.
  • Vinnova har finansierat cykelforskning för 30 miljoner kronor.

Nationella cykelrådet följer upp arbetet med ökad och säker cykling

Det nationella Cykelrådet är ett forum för arbetet med en ökad och säker cykling. Rådet leds av Trafikverket och medlemmar är: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt VTI.