Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kille iklädd hjälm och varselkläder som arbetar med underhåll av belysning vid väg, natt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Ungefär åtta miljarder kronor går till drift och underhåll varje år. Läs mer om hur vi planerar och prioriterar. I Sverige finns omkring 10 000 mil statliga vägar.

En tredjedel av pengarna är kostnader för underhåll av vägbeläggningar, en tredjedel för vinter- och sommarvägsunderhåll såsom till exempel snöröjning eller halkbekämpning, skötsel av rastplatser och slåtter av vägkanter. Resterande tredjedel går till bro- och tunnelunderhåll och eltekniska anläggningar, till exempel belysning.

– Vi har bra kunskap om tillståndet på våra vägar. Utifrån våra tilldelade medel kan vi bibehålla en god funktion på stor del av vårt vägnät. Samtidigt redovisar vi att underhållsbehovet på det lågtrafikerade vägnätet är stort och kommer att öka inom nuvarande planperiod, säger Christian Eriksson på Underhåll väg. Nuvarande nationell plan sträcker sig till 2029.

Skötsel av vägar, och mer omfattande underhåll av beläggningar, upphandlar vi i olika kontrakt vid skilda tillfällen. De arbeten som vi beställer av entreprenörerna kontrolleras regelbundet så att kraven uppfylls.

Systematiskt arbete med våra vägar

Underhållet påverkas av strategiska inriktningar som finns i nationell plan för vägtransportsystemet som sedan konkretiseras i genomförandeplan och underhållsplan. Dokumenten finns att läsa under ”Länkar”.

Utifrån inriktningar i planerna tas åtgärdssträckor fram som sedan prioriteras. I prioriteringen av sträckorna tas även hänsyn till mer detaljerade tillståndsuppgifter, besiktning på plats, kundsynpunkter, intern kunskap samt erfarenheter från de entreprenörer som gör regelbundna kontroller av vägnätet.

När alla uppgifter finns samlade prioriteras åtgärderna utifrån Trafikverkets uppdrag samt tillgängliga medel.

På sidan "Vi förbättrar vägarna över hela landet i sommar" finns mer information: