Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett nattåg står vid en perrong. Skymningshimmel i bakgrunden.

Rekord för punktligheten i juli

Persontrafiken i Sverige når i juli för första gången järnvägsbranschens gemensamma, högt satta mål på 95 procents punktlighet sedan man började mäta på detta sätt 2013.

Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör 

– Det är ett glädjande resultat. Men det finns ingen enskild åtgärd som löser punktligheten, inte heller en enskild aktör som sitter på hela lösningen. Punktligheten är resultatet av ett samspel mellan alla i branschen som intensifierades 2013 när branschsamarbetet TTT, Tillsammans för tåg i tid, startades, säger Lena Erixon Trafikverkets generaldirektör.

En del av förklaringen till att vår och sommar haft goda punktlighetsresultat är minskad trafikvolym på grund av pandemin. Mellan april och juli har sifforna varierat mellan 10 och 20 procents minskning mot samma månad förra året när det gäller antal tåg. För juli 2020 var minskningen jämfört med juli förra året (antal tåg) minus 11,7 procent. Detta påverkar punktligheten eftersom om det trots allt uppstår störningar så blir det inte så många ”följdförseningar” på andra tåg.

Men det är positivt att redan innan pandemin utbröt låg punktligheten på en högre nivå än den någonsin gjort. Under årets första sju månader (januari till och med juli) var punktligheten 94 procent. Trots att det fram till dess varit en väldigt stor ökning av resande under flera år. Ungefär en fördubbling sedan 90-talet.

– Det faktum att punktligheten blir bättre med mindre trafik visar att vi även behöver öka kapaciteten på järnvägen. På ett flertal platser i landet har vi redan nått gränsen när det gäller mängden tåg per timme. Men det pågår stora satsningar för att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen, säger Lena Erixon.

Andra faktorer som påverkat punktligheten i juli

En robust infrastruktur och bra genomförda banarbeten. Störningar på grund av banarbeten har varit väldigt få i juli. Planeringen av banarbeten och trafik har fungerat väl och arbeten har genomförts inom de tider som varit planerade. Det har varit en sommar utan extremväder. Det har varit relativt få problem på grund av värme, åskoväder, översvämningar och annat. 

– Punktlighet är ett kvalitetsmått där utfallet mätt i procent visar hur bra alla delar i processen fungerar – från fordon och planering av tidtabeller till daglig trafikledning, från förebyggande underhåll på spåren till akut röjning och evakuering, från att förebygga obehöriga i spår till att bygga ut ny kapacitet, säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.

Även godstrafiken visar ett mycket gott resultat vad gäller punktlighet. Den högsta punktligheten någonsin, 88,4 procent, uppnåddes i juli. Det är 5,3 procentenheter högre än juli 2019 som var 83,1 procent.