Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Södertälje sluss och kanal. En båt syns i mitten av bilden.

Trafikverket färdigställer Södertälje sluss och kanal

Trafikverket ska färdigställa Södertäljes nya sluss och kanal. Det kommer att ske i nära samarbete med Sjöfartsverket och dess expertis.

Nu flyttas ansvaret för att färdigställa de resterande delarna av Södertälje sluss och kanal från Sjöfartsverket till Trafikverket. Projektet är en del av det större Mälarprojektet och har drivits av Sjöfartsverket sedan 2016.

– Mälarprojektet är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter. Trafikverket har stor erfarenhet av att driva komplexa och stora infrastrukturprojekt i hela landet. Vi ser fram emot att samarbeta med Sjöfartsverket och deras experter. Vi har redan aktiverat vår projektorganisation för att snarast möjligt påbörja arbetet med Södertälje sluss och kanal, säger Einar Schuch, regional direktör, Trafikverket.

Sjöfartsverket kommer att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet kommer därför att ske i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

– Med gemensamma krafter inleder vi nu en helt ny fas inom Mälarprojektet. Genom det nya samarbetet med Trafikverket kommer vi kunna optimera användandet av statens resurser, men också dra nytta av våra olika expertområden. Vi har redan i dag ett väl upparbetat och gott samarbete med Trafikverket inom andra komplexa infrastrukturprojekt, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Ny regeringsinstruktion förenklar

Trafikverket fick 2019 en ny instruktion från regeringen som ger Trafikverket möjlighet att driva och ansvara för stora sjöfartsprojekt. Syftet är att samla stora och komplexa infrastrukturprojekt hos en stor beställare på ett sätt som förenklar exempelvis upphandling, projektering och framdrift.

Foto av Stein Kleiven
Stein Kleiven, programchef 

Trafikverket har påbörjat en genomlysning av projektet i Södertälje för att ta fram en plan för arbetet framåt. Analysen ska även ge en bild av tidplan och kostnader för projektet. Därefter kommer Trafikverket att upphandla en ny entreprenör för det resterande arbetet.

Trafikverket har som ett led i detta skapat ett program under vilka projekten Södertälje sluss och slussarna i Trollhätte kanal – som också ligger under Trafikverket – finns samlade. Programchef är Stein Kleiven.

– Att de båda slussprojekten ingår i samma program ger flera fördelar. Vi samlar kompetens inom den här typen av åtgärder vilket ger ett gott driv i framdriften. Det faktum att projekten är i olika skeden – planering och genomförande – ger oss goda förutsättningar för erfarenhetsåterföring. Dessutom ger programmet oss en god samordning med Sjöfartsverket, säger Stein Kleiven.

 

Läs mer om slussarna i Trollhätte kanal