Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

flygplansvinge i luften
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fördelning av tillfälligt krisstöd till regionala flygplatser

Trafikverket fick i juni 2020 i uppdrag av regeringen att fördela 100 miljoner kronor i tillfälligt driftstöd till regionala flygplatser med anledning av Covid 19. Nu är det klart hur pengarna fördelas till de 22 aktuella flygplatserna.

Trafikverket har efter samråd med de regionala flygplatsernas samarbetsorgan Svenska Regionala Flygplatser, SRF, beslutat att fördelningen ska utgå från flygplatsernas minskning i intäkter mellan åren 2019 och 2020. De områden som innefattas är linjeverksamhet och utrikes chartertrafik. De av regeringen tilldelade medlen har fördelats utifrån respektive flygplats andel av det sammanlagda intäktsbortfallet. Utbetalningarna planeras till mitten av november.

– Det här är en modell som i hög utsträckning fångar effekterna av Coronapandemin. Det tillfälliga krisstödet bidrar till att upprätthålla en viktig infrastruktur för tillgängligheten för näringsliv, privatpersoner och samhället, säger Lennart Kalander, chef för avdelning Nationell planering på Trafikverket.

Bakgrund

Den pågående spridningen av Coronaviruset har medfört en kraftig nedgång i flygtrafiken och ett stort passagerarbortfall för flyget. Trafikverket fick därför i juni i uppdrag av regeringen att fördela 100 miljoner i krisstöd till 22 regionala flygplatser. Ett villkor var att flygplatsen skulle ha fått driftstöd av Trafikverket under 2019, vilket 22 regionala flygplatser hade fått.