Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu kan kommuner söka finansiering för extra cykelåtgärder

Var fjärde kommun har beviljats stadsmiljöavtal för att utveckla cykel- och kollektivtrafik samt hållbara godstransportlösningar i städer. Under två år görs nu extra satsningar för cykel. Stadsmiljöavtalen ger mer hållbara städer.

– Det är extra roligt att vi kan medfinansiera den ökade efterfrågan som finns på god cykelinfrastruktur nu när allt fler väljer att cykla eller gå i städerna, och inte minst för folkhälsans skull, säger Rami Yones, enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket och ordförande för Nationella cykelrådet. Ofta finns åtgärdsplanerna redan hos den sökande och med ett stadsmiljöavtal kan investeringen i en hållbar stad startas tidigare.

Det är kommuner och regioner som kan söka stadsmiljöavtal och de förbinder sig också att genomföra egna åtgärder. Dessa motprestationer kan till exempel vara annan ombyggnad i anslutning till cykelåtgärden, eller mobility managementkampanjer.

De extra medel som finns till cykelsatsningarna är 300 miljoner kronor under 2021 och 250 miljoner under 2022. Riksdagen fattar beslut om de extra medlen i december. Ansökan öppnar den 19 oktober för de extra cykelmedlen samt de ordinarie stadsmiljöavtalen.

Umeå kommuns cykelpaket – ett gott exempel

Umeå har sökt och beviljats stadsmiljöavtal tre gånger för olika åtgärdspaket, inklusive cykelpaket. Medfinansieringen har gett säkra och sammanhängande nät för cyklister. Det finns också säkra cykelställ och väderskydd. Några av Umeås motprestationer är:

  • fler gång- och cykelvägar utöver de som medfinansieras
  • pool för ellådcyklar
  • kollektivtrafikprogram
  • detaljplan för nytt bostadsområde med god cykel- och kollektivtrafik

Stadsmiljöavtalen bidrar till ett hållbart transportsystem

Vägtrafiken står idag för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser, utsläpp som behöver minska för att vi ska nå klimatmålen 2030 och 2045. Trafikverket, och andra myndigheter, bidrar på flera sätt:

  • Trafikverkets stadsmiljöavtal - en miljard kronor per år till kommuner och regioner som ger ökad cykel- och kollektivtrafik och hållbara godstransportlösningar i städer, samt särskilda cykelsatsningar 2021 och 2022.
  • Trafikverkets arena för transporteffektiv stadsmiljö arrangerar webbinarier för ökad kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer och snabbare genomförandetakt.
  • Trafikverkets investeringsstöd för publika snabbladdare av elfordon där sådana saknas, styrt till vissa vägar/platser.
  • Energimyndighetens elbusspremie, ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Finns även klimatpremie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner.
  • Naturvårdsverkets stöd till laddinfrastruktur för elfordon via Klimatklivet och Ladda bilen.