Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i morgonljus en höstdag

En punktlighet som håller i och håller ut

För tionde månaden i rad överträffas tidigare års punktlighet för en enskild månad, samtidigt som antalet avgångar fortsätter närma sig förra årets rekordnivåer. Under oktober var 79 306 av 85 696 planerade persontåg punktliga, i procent blir det 92,5.

Roberto Maiorana. 

Samtidigt som branschen fortsätter leverera en för årstiden hög punktlighet finns det moln på punktlighetshimlen. Under oktober ökade antalet incidenter med spårspring kraftigt – ett beteende som förutom att vara förbjudet och farligt även har stor påverkan på punktligheten och inte minst lokförarnas arbetsmiljö.

– Spårspringet är en av flera utmaningar som både vi som bransch och hela samhället behöver fortsätta adressera för att skapa förutsättningar för en bibehållen hög punktlighet. För olyckor till följd av spårspring är inte bara oerhört tragiskt för den som drabbas, hens familj och anhöriga – det medför även stora konsekvenser för de som under pandemin måste resa i form av förseningar och påföljande risk för trängsel ombord och på perrongerna säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef Trafik.

Oktober i siffror

Punktligheten för persontåg under oktober månad 2013–2020. Klicka för större bild.  

Precis som tidigare under pandemin har det under oktober varit fler avbokade och inställda tåg än normalt. Som mest har skillnaden jämfört med 2019 varit drygt 21 procent, i oktober var det knappt fyra procent färre persontåg som framfördes. Sett till måttet tågkilometer, hur långt tågen kör, är nedgången jämfört med oktober 2019 knappt tio procent vilket förklaras av att det fortfarande framförallt är avgångar för snabb- och fjärrtåg (Långdistanståg) som ställts in.

Gentemot föregående månad är det små skillnader för samtliga tre segment. Kortdistanstågens punktlighet backade med 0,5 procentenheter, medeldistans backade med 0,3 och långdistanstågen backade med 0,1 procentenheter. I jämförelse med oktober 2019 förbättrades däremot punktlighetsresultatet för samtliga tre segment; kortdistanstågen ökade med 0,3 procentenheter, medeldistanstågen med 1,8 och långdistanstågen med 6,5 procentenheter.

Punktlighet för persontåg under januari–oktober 2013–2020. Klicka för större bild.  
 • 70,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 5,6 procentenheter högre än okt 2019
 • 85,9 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) – 3,2 procentenheter högre än okt 2019
 • 92,5 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) – 1,4 procentenheter högre än okt 2019
 • 95,7 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) – 0,8 procentenheter högre än okt 2019
 • 97,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) – 0,4 procentenheter högre än okt 2019

Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg var under oktober 7 minuter.
Sett till enskilda dagar under månaden var punktligheten över 95 procent i 4 dagar, och över 90 procent i 26 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 31 oktober då 1 859 av 1 935 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultatet på 96,1 procent. Högst punktlighet en vardag hade onsdag 7 oktober då 2 922 av 3 063 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 95,4 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade tisdag 13 oktober då 2 741 av 3 099 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till det att punktligheten stannade på 88,4 procent var en kranbil som rev ned en kontaktledning vid en vägövergång mellan Hovsjö och Örebro. Händelsen förde med sig att ett stort antal tåg försenades, ställdes in eller fick ledas om med förseningar som följd.

Händelser som påverkat punktligheten mest under oktober

 1. Nedriven kontaktledning vid en vägövergång mellan Örebro och Hovsta, 12-14 oktober.
 2. Hastighetsnedsättning på sträckan Rekarne-Kungsör på Svealandsbanan, 12-23 oktober.
 3. Banarbete/hastighetsnedsättningar inför fjärrstyrning vid Ludvika, 1-31 oktober.
 4. Havererat/stillastående tåg vid Tjörnarp söder om Hässleholm på Södra stambanan, 19-21 oktober.
 5. Signalanläggningsfel vid Årstaberg söder om Stockholm C, 6 oktober.
 6. Banarbeten/hastighetsnedsättningar p.g.a. broarbeten vid Åby, norr om Norrköping, 1-27 oktober.
 7. Bombhot mot ett pendeltåg vid Gnesta, 22 oktober.
 8. Havererad spårvagn med risk för självevakuering vid Gamlestaden nära Göteborg C, 16 oktober.
 9. Havererat pendeltåg med hjulskada vid Sundbyberg norr om Stockholm C, 23 oktober.
 10. Obehöriga i spårområdet vid Älvsjö söder om Stockholm C, 13 oktober.
 11. Obehöriga i spårområdet vid Lockarp, söder om Malmö C, 2 oktober.
 12. Obehöriga i spårområdet vid Älvsjö, söder om Stockholm C, 22 oktober.