Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nedblåsta träd – vad gör vi vid väg och järnväg?

När det är oväder kan träd blåsa ner och falla över väg eller järnväg och hindra trafiken på olika sätt. Vi jobbar för att förhindra att det sker och åtgärdar så snabbt det går om det händer.

Hur funkar det på det statliga vägnätet?

I våra kontrakt med de entreprenörer som sköter underhållet står det att nedfallna träd inom vägområdet ska tas bort. Körfältet ska rensas så att vägen blir fri så snabbt det går. Hur fort arbetet kan göras beror på om det är ett pågående oväder som innebär arbetsmiljörisker.

Vad görs för att förhindra att träd faller över vägarna?

Vi röjer och tar bort riskträd inom vägområdet. Träd som står utanför vägområdet och riskerar att falla in på vägen uppmanar vi markägare att ta bort. Inom vägområdet röjer vi årligen upp till tio meter bredvid vägbanan, om vägområdet är så brett, bland annat för att hindra träd från att växa upp intill vägen.

Hur funkar det på järnvägen?

Vi säkrar området närmast spåret genom att avverka träd eller beskära dem så att inga träd eller grenar ska falla på spåranläggningen och orsaka skador eller störningar. Vilka banor som är viktigast att trädsäkra bestäms utifrån underlag från olika experter på Trafikverket samt från företrädare för järnvägsbranschen. Vid trädsäkringsarbetet avverkas så gott som alla träd inom 20 meter från järnvägen, på vardera sida om spåret. Genom att bilda servitut får Trafikverket rätten att fälla träden på skogsmark för att skydda järnvägsdriften.

Entreprenörerna får kännedom om nedfallna träd på olika sätt, till exempel genom inspektion eller telefonsamtal från allmänhet och räddningstjänst. Våra trafikcentraler informerar också entreprenörerna allt eftersom rapporter kommer in.

Om du som trafikant eller resenär ser träd eller föremål som påverkar trafiken kan du ringa Trafikverkets Kontaktcenter på 0771-921 921, så tas ärendet vidare till entreprenören.