Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsiktsplats med murade räcken och en trappa, infällt en bild på en kvinna, Emily Wade.

Emily Wade, landskapsarkitekt och nytillträdd professor, infälld i foto från rastplatsen vid E6 i Tanumshede.

Trafikverket har tillsammans med SLU instiftat en ny professur inom landskapsarkitektur

Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit det första steget i en gemensam satsning att stärka framtida kompetens och kunskap kring landskapsanpassad infrastruktur.

Den 1 september instiftades en ny professur på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, i Alnarp. Trafikverket medverkar i projektet och är finansiär.

– Vi står inför utmaningen att anpassa de rumsliga förutsättningarna för en hållbar mobilitet och samhällsutveckling, säger Emily Wade, landskapsarkitekt och nytillträdd på nämnda professur. Infrastrukturens viktiga uppgift är att få vardagen att fungera. Men också att  bidra med något positivt på landsbygden eller i staden. Min vision är att vi kan hitta sätt att påtagligt förbättra landskapet när vi bygger och underhåller transportsystemen. Det kommer också bli fokus för den forskning, kurser och kunskapsnav vi nu bygger upp mellan SLU, Trafikverket och andra lärosäten. Under 2021 utlyses de första forskningstjänsterna inom satsningen.

I höstas anordnade SLU tillsammans med Trafikverket en ny en temakurs med fokus på gestaltningsfrågor relaterade till transportinfrastruktur.

– Nu när kursen är slut har det framkommit att många studenter, som valde bort kursen eftersom infrastruktur inte lät lockande, ångrar sitt val när de insett hur bra kursen var, säger Stina Bodelius, en av kursledarna. Kursen var en projektkurs med flera uppskattade delmoment. Ett exempel var när studenterna tog med exempel på existerande infrastrukturlösningar som kritiskt diskuterades under ett tre timmar långt referensseminarium. Ett annat var en workshop där studentgruppers egna designlösningar diskuterades med olika experter på COWI från teknikområdena trafik, VA, byggnadsverk, naturmiljö, spår, vegetation och underhåll.

God arkitektur bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Trafikverket ingår i den grupp av statliga byggande och förvaltande myndigheter som omfattas av regeringens nya arkitekturpolitik, "Gestaltad livsmiljö" (2018). En av åtgärderna för att aktivt kunna svara upp mot arkitekturpolitiken och bidra till uppfyllelsen av målen i Agenda 2030 är långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området attraktiva väl utformande transportsystem och landskapsanpassad infrastruktur.

Trafikverket som samhällsutvecklare handlar även om arkitektur

Samarbetet med SLU, den nya professuren och kursen är ett första steg i en fortsatt satsning på grundutbildning och forskning relaterat till arkitektur, landskap och infrastruktur.

– Målet är att fortsätta utveckla akademisk grundutbildning och forskning inom arkitektur, landskap och infrastruktur, säger Johan Folkesson, Trafikverkets chefsarkitekt.

Ett samarbete med akademin är också ett sätt att skapa intresse för Trafikverket som framtida arbetsgivare och uppdragsgivare.

Seminarieserie Rörelsens arkitektur

Under vintern bjuder Trafikverket in till en samtalsserie på temat Rörelsens arkitektur. För att markera starten på Emily Wades professur på SLU, kommer vi att inleda med ett samtal med henne kring Dynamikens dilemma. Samtalet sker digitalt den 17 december – välkommen att anmäla dig kostnadsfritt, se under länkar.