Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ITS 2020

Regeringskansliet och Trafikverket arrangerade en välbesökt resultatkonferens den 12 november.

Vägen mot uppkopplad mobilitet

Sverige har kommit långt med Intelligenta transportsystem och tjänster, ITS, och digitalisering. En utvärdering som Trafikverket tagit fram visar att utmaningarna nu bland annat handlar om tillgång till data, elektrifiering, juridik och upphandlingar.

Sveriges strategi- och handlingsplan för ITS har 2020 som målår. Regeringen har ambitioner och det är dags att börja genomföra det som utvecklats i projekt och demonstrationer. Hur långt har alla vi involverade aktörer kommit? Har vi nått målen? Är våra arbetssätt och inriktning rätt? För att ta reda på det har Trafikverket tagit fram en utvärdering av ITS-strategin och handlingsplanen som redovisades vid ITS Resultatkonferens den 12 november.

ITS blir alltmer integrerat

Det finns idag fler strategier, färdplaner och liknade för flera av de delområden som strategi- och handlingsplanen för ITS  täcker. Det är en naturlig utveckling. Allteftersom områden mognar kommer behov av mer specifika strategier och på alla områden integrerar vi frågorna allt mer i det ordinarie arbetet.

Frågorna behöver finnas med i alla steg

Trafikverkets utvärdering visar tydligt att ITS och digitaliseringsfrågorna i transportsystemet inte kan hanteras separat utan måste finnas med i alla steg, från tidig planering till investering och genomförande.

– Det gäller oss på Trafikverket men också alla andra aktörer som bidrar med sina delar för att vi gemensamt ska få nytta av de möjligheter som en ökande uppkoppling, elektrifiering och automatisering innebär. En övergripande strategi i den form vi hittills haft är troligen inte den mest ändamålsenliga vägen framåt, sett utifrån dagens behov, säger Petter Åsman, Planering avdelning Transportkvalitet.

Förutsättningar för att nyttja nya tjänster

I inriktningsunderlaget som Trafikverket lämnade till regeringen den 30 oktober 2020 är klimatutmaningen och behovet av att först vårda och underhålla den infrastruktur vi har centralt. På ITS- och digitaliseringsområdet lyfter vi särskilt fram behovet av att utveckla förutsättningarna för att nyttja nya tjänster. Det gäller inte bara i enskilda projekt och demonstrationsprojekt utan också som ordinarie verktyg för att förbättra och effektivisera transportsystemet. En viktig förutsättning för allt detta är tillgången till data.

Grunddata, affärsmodeller och standarder

Grunddata behövs för att nya och förbättrade digitala tjänster ska kunna skapas och tillhandahållas i transportsystemet. Därför behöver alla berörda aktörer utveckla sina samarbeten och affärsmodeller. Alla vi aktörer behöver till exempel komma överens om standarder och format för datautbyte och kvalitetssäkring. Här finns ett arbete att göra.

Ett förslag       

– Trafikverket har redan idag uppdrag och ansvar för tillgång till data inom transportsystemet. Området är viktigt och vi föreslår i utvärderingsrapporten att Trafikverket får ett utpekat ansvar för grunddata för transportsystemet, berättar Petter Åsman.

För att öka nyttan med digitalisering krävs samarbetsytor där olika kompetenser och aktörer kan mötas och hitta gemensamma lösningar. Ett exempel på uppdrag där samarbete är centralt är regeringsuppdraget om informations- och kunskapshöjande åtgärder inom området mobilitet som tjänst, MAAS.