Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snabbladdningsstationer är en viktig del av elbilsinfrastrukturen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fler snabbladdare för elbilar byggs längs våra större vägar

Trafikverket beviljar nu investeringsstöd till 20 nya publika snabbladdstationer i anslutning till de större statliga vägarna. Snabbladdarna fördelas på sju län, inklusive Norrlands inland där flest brister finns att åtgärda.

Fem olika aktörer beviljas investeringsstöd till 20 publika snabbladdare. Totala stödet i år är 26,5 miljoner kronor. 

– Det har varit ett stort intresse, vi har fått in 66 ansökningar till 20 snabbladdstationer. Vi hoppas nå så långt med det här investeringsstödet att vi har snabbladdare minst var tionde mil längs de större statliga vägarna över hela landet. Det ska motverka räckviddsångesten, elbilistens motsvarighet till oro för bensinstopp. Laddinfrastrukturen är också en förutsättning för att fler ska våga välja laddfordon och framför allt elbil, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef på Trafikverket.

Efter årsskiftet, under februari eller mars, går vi ut med nästa ansökningsomgång, cirka 60 platser från Gävleborg till Norrbotten. Trafikverket förfogar över 150 miljoner kronor som fördelas under 2020 till 2022.

Antalet publika snabbladdare ökar precis som antalet elbilar

Mellan 2018 och 2020 har antalet publika snabbladdare längs de större statliga vägarna ökat från 300 till 550. Men det finns fortfarande brister, främst i Norrlands inland, därför erbjuder Trafikverket investeringsstöd under tre år, 2020-2022.

Under förra året fördubblades också antalet nya eldrivna personbilar jämfört med 2018. Antalet hybridbilar ökade också under 2019, de drivs delvis med el.

Snabbladdare ett komplement till annan service längs vägarna

Såväl enskilda bilister som lokala taxi- och distributionsverksamheter har behov av att snabbladda längs vägen och vill gärna göra det när de stannar i annat ärende.

Tillgången till service, shopping, mat och fika, eller besöksmål är därför viktig vid etableringen av snabbladdare. Det är också ett bra komplement till annan service.

Till hjälp för att planera resan finns det kartor och webbtjänster samt appar från olika aktörer.

Ladda hemma eller vid arbetsplatsen när fordonet är parkerat

Det finns över 10 000 publika laddningspunkter över hela landet men att ladda hemma eller vid arbetsplatsen är det primära sättet att ladda elfordon, när det står parkerat en längre stund.

Det finns också goda möjligheter för privatpersoner, bostadsrättsföreningar med flera att söka stöd via Naturvårdsverkets Klimatklivet för etablering av laddningspunkter. Parallellt har ett branschövergripande arbete startats för att se över hur betalning för laddning kan förenklas.

Fler måste köra på el om vi ska nå klimatmålen

Trafikverket arbetar tillsammans med transportsektorn för ett fossilfritt transportsystem. Enligt klimatmålen ska utsläppen från vägtrafiken minska med minst 70 procent till år 2030, från 2010. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå målen.

För att fler ska våga välja elbil och använda den som annat än ”andrabil” för kortare turer krävs väl utbyggd laddinfrastruktur över hela landet.

Laddning för tyngre fordon för godstransporter samt olika typer av elvägar utreds också av Trafikverket.