Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre flickor i 10-12 årsåldern på en idrottsplats som fotar varandra. En cykel parkerad bredvid dem.

Foto: Johnér/Maskot bildbyrå

Nu startar nio projekt för ökad och säker cykling

Åtta ideella organisationer som vill öka andelen resor med cykel får nu dela på fyra miljoner kronor. Ökad cykling bidrar till minskad påverkan på miljö och klimat och är positiv för folkhälsan.

Genom att skapa förutsättningar för människor att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå, får vi positiva sidoeffekter som mindre buller, bättre luft och ökad folkhälsa. Cykeltrafiken måste också vara säker för att ses som långsiktigt hållbar.

Trafikverket beviljar nu projektansökningar och medel enligt ett regeringsuppdrag. Bidraget om fyra miljoner kronor fördelas till projekt som ska genomföra informations- och kunskapshöjande insatser:

 • Cykelfrämjandet, Stockholm: Ökad och säker cykling – nu skapar vi trygga cyklister!
  590 000 kr.
 • FOT, Motala:  Barns gång- och cykelvägar som del i kommunernas arbete
  i stadsplaneringen för barnets bästa - enligt Barnkonventionen, 70 000 kr.
 • IK EOS, Lund: PrismaLund - en cykelstad för alla, 225 215 kr.
 • MHF Stockholm: Ökad och säker cykling, 157 000 kr.
 • NTF, Stockholm: Ökad och säker cykling,  986 785 kr.
 • NTF, Stockholm: Ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor, 293 000 kr.
 • Svensk Cykling, Stockholm:  Cyklingens dag - varje dag, 225 000 kr. 
 • Svenska Cykelstäder, Stockholm:  Låt barnen styra! Ökad och säker cykling
  för skolbarn, 598 000 kr.
 • Svenska Cykelsällskapet, Kista: Underhåll och utveckling av SCS-initierade cykelturistleder, 855 000 kr.