Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skåpbilar testas och säkerhetsklassas för första gången

Trafikverket har inom samarbetet i Euro NCAP testat 19 olika modeller av skåpbilar för förekomsten av krockundvikande eller krocklindrande system. Testerna visar att skåpbilars säkerhet ligger flera år efter personbilar i detta avseendet.

Trafikverket har samordningsansvar att driva på trafiksäkerhetsarbetet inom Nollvisionen i Sverige. Vi arbetar systematiskt med trafiksäkerhet, en fråga som är del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle, såväl inom Sverige som internationellt.

– Transporter med skåpbilar ökar stadigt varje år med ökad internethandel och speciellt i år under pandemin, vilket gör säkerhetsfrågan för dessa allt viktigare, säger Rikard Fredriksson, senior sakkunnig fordonssäkerhet på Trafikverket.

Rikard Fredriksson. 

Enligt Trafa (Trafikanalys) finns merparten av skåpbilarna i urbana områden, det vill säga i täta kommuner och storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det innebär att vi ser alltfler skåpbilar i områden där merparten av oskyddade trafikanter rör sig, både barn och vuxna. Samtidigt saknar skåpbilarna ofta de system som känner av gående och cyklister.

I Sverige omkommer i snitt cirka 15 personer varje år i olyckor där skåpbilar är inblandade. Enligt Trafikverkets djupstudier omkommer hälften i skåpbilen och hälften utanför. Vanligast i dödsolyckor är kollisioner med oskyddade trafikanter och mötesolyckor.

En fjärdedel av testade skåpbilar får bottenbetyg

Konsument- och utvärderingsprogrammet Euro NCAP har gjort omfattande tester på förekomsten av krocklindrande och krockundvikande system i de mest sålda skåpbilarna på den europeiska marknaden. I testerna ingick test av auto-broms för oskyddade trafikanter och upphinnande, filhållningssystem, hastighetsassistans, förar-monitorering och bältespåminnare.

Trafikverket är en av medlemmarna i Euro NCAP och även en av grundarna. En del av testerna gjordes i Sverige och finansierades av Trafikverket.

De nitton testade skåpbilarna har fått betyg i fem nivåer: platina, guld, silver, brons och ej rekommenderad. Ingen skåpbil erhöll det högsta betyget, platina. Några skåpbilar hade dock enskilda förarstöds-system som fungerade väl, i nivå med en personbil, men ingen hade prestanda rakt över som är i nivå med dagens bästa personbilar.

Testresultat och klassificering av skåpbilarna:

 • Platina: Noll (0) bilar fick högsta betyg
 • Guld: Tre (3 st) bilar fick näst högsta betyg
 • Silver: Fem (5 st) bilar fick silver
 • Brons: Sex (6 st) bilar fick brons
 • Ej rekommenderad: Fem (5 st) bilar fick lägsta betyg

Det ska poängteras att man har för varje bilmodell valt ut den bäst utrustade bilen med krockundvikande som gått att hitta i något land i Europa. Dessa bilar visade sig vara mycket svåra att hitta, och inte ens finnas tillgängliga i andra länder. Det är väldigt få bilar som erbjuder systemen som standard, och det varierar mellan olika marknader (länder). Fyra bilmodeller erbjuder ingen auto-broms alls, ens som tillval, och auto-broms för fotgängare erbjuds bara av knappt hälften av bilmodellerna.

– Skåpbilar är både betydligt sämre utrustade med krockundvikande system än personbilar och de system som finns oftast är oftast sämre än i moderna personbilar, säger Rikard Fredriksson. Det visade sig också att dessa skåpbilar ofta saknade grundläggande krockskydd för framsätes-passageraren såsom krockkudde och bälteskraftbegränsare.

Mer om testresultatet på Euro NCAP:s webbsida.

Testerna kan bli ett steg mot ökad säkerhet

Trafiksäkerhet är ett samspel mellan vägens utformning, fordonssäkerhet och dess användare. Det tar lång tid att utveckla krocksäkerheten hos skåpbilarna, men krockundvikande system kan införas snabbare eftersom de inte kräver så stora modifieringar av fordonet. Dessutom är många modeller förberedda för dessa system, men erbjuds endast som tillval, och i realiteten är det få köpare som prioriterar detta.

2019 genomförde Trafikverket krocktester som visade att säkerheten i husbilar behövde förbättras. Nu ser vi att även skåpbilar släpar efter; denna gång är det krockundvikande och krocklindrande system som testats.

Trafikverket har träffat företrädare för branschen och berättat om testresultaten.

– Att testa och utvärdera skåpbilarna är ett första steg på vägen, säger Rikard Fredriksson. Vi hoppas nu att fordonsindustrin dels standard-utrustar sina skåpbilar med den säkerhetsutrustning de nu endast har som tillval, men även att de skåpbilar som saknar dessa stödsystem kompletterar med den säkerhetsutrustning som de bästa skåpbilarna i testen hade och moderna personbilar har.

Rekommendationer till tillverkare

 • Gör de krockundvikande och –lindrande system som idag finns som tillval till standard.
 • Skynda på införandet av dessa system som redan idag är vanliga i personbilar. 
 • Se över passagerarskyddet i krock.
 • Skynda på införandet av moderna skyddssystem, såsom krockkuddar, bältespåminnare och bälteskraftbegränsare för samtliga framsätes-passagerare.

Rekommendationer till användare/inköpare

 • Efterfråga de säkerhetssystem som finns. 
 • Välj de säkraste fordonen, dessa test är en vägledning.
Skåpbilar i Sverige, jämfört med personbilar
(Statistiken avser lätta transportbilar, där de testade skåpbilarna utgör en stor del.)
Fordonstyp Antal fordon i trafik per 31/12/2019 Total körsträcka under 2019
Skåpbilar 436 586  0,7 miljarder mil
Personbilar 4 887 904  6,7 miljarder mil