Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygplan i luften
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket ingår avtal med flygplatser om tillfällig beredskap

Regeringen säkerställer att det finns infrastruktur för samhällsviktiga transporter. Trafikverket ingår därför avtal om tillfällig beredskap med ett antal flygplatser.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att omgående förhandla och ingå i avtal om tillfällig beredskap. Det innebär att flygplatserna ska hålla en grundläggande beredskap dygnet runt och kunna ta emot flyg som utför akuta samhällsviktiga transporter, såsom ambulansflyg.

Följande flygplatser ska ha en tillfällig beredskap:

 • Kiruna flygplats
 • Lycksele flygplats
 • Skellefteå flygplats
 • Örnsköldsviks flygplats
 • Mora-Siljans flygplats
 • Borlänge flygplats
 • Karlstads flygplats
 • Örebro flygplats
 • Eskilstuna flygplats
 • Skövde flygplats
 • Trollhättan-Vänersborgs flygplats
 • Linköping flygplats
 • Jönköping flygplats
 • Växjö-Kronobergs flygplats
 • Kalmar flygplats
 • Kristianstads flygplats
 • Norrköping flygplats

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som har kommit in med en hemställan till regeringen om att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet på landets flygplatser för transport av patienter eller personal. Avtalen gäller en månad i taget och som längst till 28 februari.

Fler åtgärder för höjd beredskap

Regeringen föreslår även tillfälliga statliga lån för trafikledning på de regionala ickestatliga flygplatserna. Därmed avsätts 164 miljoner kronor för lån till leverantörer av lokal trafikledning Även detta är för att säkerställa kapacitet i den svenska infrastrukturen för samhällsviktigt flyg.

Regeringen tillför också 10 miljoner kronor för att höjd jourberedskap vid de statliga beredskapsflygplatserna ska kunna upprätthållas. Det handlar om att ambulans- och brand- och räddningsflyg ska kunna landa.

Sammantaget innebär dessa åtgärder att landet har 27 beredskapsklara flygplatser de närmaste månaderna för att möjliggöra snabba transporter av patienter och personal.

Texten uppdaterad: 2021-01-08