Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg rullar fram på den skånska slätten

Bild över den skånska slätten, i utredningsområdet norr om Lund.

Möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund

Trafikverket planerar för en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu finns alternativa förslag på sträckning och Trafikverket bjuder in till samråd.

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö är färdig kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare. Möjligheten att köra mer gods på järnväg ökar också då det frigörs utrymme på Södra stambanan.

Under perioden 20 januari – 16 mars genomförs projektets tredje samråd för den utredning som ser över var man bäst placerar järnvägen. Trafikverkets syfte med samrådet är att informera om projektet, att visa upp de förslag till lokaliseringsalternativ som tagits fram och att få in synpunkter.

På grund av rådande pandemi genomförs samrådet digitalt. En interaktiv karta där det går att lämna synpunkter finns på projektets webbplats och det finns presentationer som visar hur lokaliseringsalternativen tagits fram. Digitala frågestunder kommer också att hållas.