Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En flygplansvinge på ett flygplan i luften
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket säkerställer flygtrafik till Örnsköldsvik och Sundsvall

Med anledning av coronaviruset har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att upphandla flygtrafik för att säkerställa samhällsviktiga funktioner. Nu är det klart att operatören Air Leap AB kommer att utföra trafiken till Örnsköldsvik och Sundsvall.

Regeringen gav den 10 december 2020 Trafikverket i uppdrag att upphandla flygtrafik i tillräcklig omfattning för att säkerställa grundläggande tillgänglighet till åtta orter i Norrland och på Gotland. Av de åtta flygplatser som ingått i uppdraget har Örnsköldsvik och Sundsvall inte tillräcklig kommersiell trafik för att uppfylla kraven.

Trafiken

Beslutet innebär att trafiken till Örnsköldsvik och Sundsvall startar 24 januari 2021 och pågår som längst till 31 mars 2021. Om underlag för kommersiell trafik finns innan kommer den upphandlade trafiken att avslutas.

– Efter att ha uppfyllt de grundläggande kriterierna lämnade operatören Air Leap AB det mest fördelaktiga anbudet. Air Leap AB kommer att trafikera sträckan Örnsköldsvik–Sundsvall–Arlanda med en Saab 340 sex dagar i veckan, berättar Anna Fällbom, enhetschef på Planering

Bakgrund

Den pågående spridningen av coronaviruset har medfört ett stort passagerarbortfall för flyget och lett till en kraftigt neddragen, och i vissa fall, upphörd flygtrafik. Regeringen förlänger därför tidigare beslutade trafikplikter för åtta orter och uppdrog den 10 december 2020 till Trafikverket att skyndsamt ingå avtal om regelbunden flygtrafik för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland genom flyg till och från Arlanda.

Om Air Leap AB

Air Leap AB är ett svenskt flygbolag som ägs av Ryggefjord AS. Bolaget har sitt huvudkontor på Arlanda. Air Leap trafikerar flera linjer i Sverige, Norge, Åland och Finland.