Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnväg och väg som löper parallell
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Genomförandeplanen ger inblick i transportsystemets utveckling

Nu är Trafikverkets genomförandeplan för 2021–2026 tillgänglig. Planen ger en översiktlig bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren – såväl investeringar som underhållsåtgärder – och hur de påverkar trafiken.

Planen redovisar de åtgärder som har stor trafikpåverkan under genomförandet, ger störst effekt när de är färdigställda eller där koordinering ger stor nytta. Åtgärder utifrån olika intresseområden som exempelvis miljöåtgärder, ökad cykling med mera presenteras också.

– Jag skulle beskriva genomförandeplanen som ett slags titthål, ett sätt att samla och pedagogiskt förklara de viktigaste åtgärderna i investerings- och underhållsplanerna för hela stråk. Det innebär att vi i kartor och tabeller samlar regionala åtgärder i ett nationellt stråk- och flödesperspektiv för att visa på en helhet över det som planeras, förklarar Martin Ullberg, nationell planerare på Trafikverket.

Tanken är bland annat att underlätta för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering. Planen ses över årligen och är även viktig för den interna samordningen mellan olika verksamheter i Trafikverket.

Följer nationella planen

Till stor del baseras genomförandeplanen på den tolvåriga nationella planen, och upplägget i årets utgåva följer därmed i stora drag förra årets. Nästa gång kanske innehållet påverkas mer eftersom en ny nationell plan är på väg då, konstaterar Martin.

– Genomförandeplanen är strikt inriktad på åtgärder, men ibland kan vi lyfta ämnen av andra anledningar. Till exempel hade vi förra året med ett avsnitt om Nollvisionen eftersom det var etappmålets år och det är inte med nu. Däremot fortsätter vi att lyfta plankorsningar med tanke på regeringsuppdraget om dessa.

Även förändringar av formen för hur planen presenteras kan bli aktuella på sikt.

– Framöver ska vi bland annat undersöka möjligheten att digitalisera delar av genomförandeplanen. Vi ser också över indelningen av våra olika planer överlag och vad som hör bäst hemma i vilken av de olika planerna. Detsamma gäller huruvida viss ytterligare information förutom konkreta åtgärder kan beskrivas i planerna, som till exempel relationer till större EU-projekt, bestämmelser, direktiv och så vidare, avslutar Martin Ullberg.