Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rapporter klara för elvägsutbyggnad och snabbladdning

Regeringens uppdrag till Trafikverket att analysera förutsättningarna för en utbyggnad av elväg längs det statliga vägnätet samt att analysera behovet av infrastruktur för snabbladdning av tunga fordon är nu överlämnade.

Utvecklingen av batterier och eldrivna lastbilar har gått oerhört snabbt vilket förändrat förutsättningarna för Trafikverkets arbete med elvägar. Även bränsleceller är idag ett mycket mer realistisk alternativ än när programmet startade 2015. Som en konsekvens bytte arbetsprogrammet under förra året namn från Elvägar till Elektrifiering av det statliga vägnätet för tunga transporter.

– Det speglar utvecklingen och vår ökade kunskap, menar Magnus Lindgren, senior sakkunnig på Trafikverket. De eldrivna lastbilar som finns på marknaden och som förväntas komma den närmaste tiden är hybrider eller batteridrivna lastbilar. För att dessa ska kunna användas, och ge ett betydande bidrag till klimatmålen, behövs i första hand en infrastruktur för stationär laddning.

Laddstation i Göteborg 

Plan för utbyggnad av elvägar

– Elvägar är en lösning som har potential att reducera utsläppen för de så kallade fjärrtransporterna. Vi har tagit fram en plan för en etappvis utrullning och bedömer att kvarvarande frågetecknen kring exempelvis juridiken, kan lösas fram till en eventuell utbyggnad startar, menar Kenneth Natanaelsson, biträdande programledare, Trafikverket.

Planen redovisar en möjlig utbyggnad av elväg fram till 2030 och med sikte på 2040. Utbyggnadsplanen baseras på att vägtransportsystemet successivt elektrifieras över tid och att en storskalig utbyggnad av elvägar startar under andra halvan av 2020- talet och byggs ut med ca 2 400 km på 10 år.

– Det finns stor potential att reducera de fossila utsläppen från den tunga trafiken över tid med olika typer av åtgärder. Klimateffekterna från elvägar är lägre än vad tidigare bedömningar har visat men förväntas ändå kunna bidra med en reduktion på upp emot ca 15 procent av de totala utsläppen från tung trafik 2040, säger Kenneth.

Elvägar har potential att bidra till att reducera klimatutsläppen på lite längre sikt. Men det finns även andra alternativa lösningar för att elektrifiera fjärrfordonen i framtiden som kan vara ännu bättre och den utvecklingen behöver därför följas löpande. Vilken teknik som kommer ha rimliga förutsättningar i Sverige och på en internationell marknad, framförallt inom EU, är svårt att förutse och beroende på hur dessa utvecklas både tekniskt och marknadsmässigt.

Infrastruktur för stationär laddning av batteriförsedda fordon

Redan idag finns batteridrivna lastbilar med körsträckor på upp till 300 km på marknaden. Framförallt rör det sig om lastbilar för lokal och regional distribution.
– Utvecklingen av batteridrivna lastbilar har gått och går mycket snabbt och vår analys visar att det finns stor potential i eldrift av tunga lastbilar genom stationär laddning, menar Magnus.

För långa, energikrävande lastbilstransporter finns det flera tänkbara elektrifieringslösningar som stationär laddning, dynamiska laddning (elväg) eller bränsleceller.

– Det behövs mer kunskap kring vilken eller kombinationer av dessa som kommer att vara mest kostnadseffektiva och lämpliga utifrån svenskt och internationellt perspektiv, konstaterar Magnus.

Incitament för ändrat beteende och ökad elektrifiering

Rapporterna konstaterar att ju högre priset för diesel är, desto starkare anledning för marknaden att ställa om till elektrifiering. Reduktionsplikten (inblandning av biodrivmedel i diesel) driver förvisso upp dieselpriset men minskar samtidigt klimatnyttan med elektrifiering och andra åtgärder eftersom en stor del av den fossila dieseln redan ersatts av biodrivmedel. På längre sikt kan en ökad elektrifiering av transportsektorn frigöra biodrivmedel som istället skulle kunna nyttjas för områden där elektrifiering ännu inte är utvecklad.

– Om vi ska uppnå klimatmålen och reducera de fossila utsläppen från transportsystemet kommer det krävas olika kombinationer av åtgärder över tid. Elvägar, stationär laddning, bränsleceller och annan förnybar energi för tunga fordon är kommunicerande kärl, alla har potential att bidra i olika grad över tid. Det viktigaste är att få bort fossilberoendet i transportsystemet, understryker Kenneth.