Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utmanande inledning på 2021 för tågtrafiken

Under januari ankom 74 811 av 80 488 framförda persontåg till sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 92,9 procent.

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.


Punktligheten har varierat, både över tid och över landet, under januari. Årets första två veckor var punktligheten 94,6 procent, för att under andra häften av månaden sjunka till 91,8 procent. Nedgången beror till stor del på de utmaningar som följde med vinterns intåg. Förutom att påverka både anläggning och fordon drar exempelvis plogade spår till sig vilt, och under januari har över 500 olyckor inträffat med älg och ren. Dessa olyckor leder till förseningar, fordonsskador och i förlängningen inställda avgångar.

– Det är tre år sedan vi upplevde en liknande vinter som i år, och vi kan konstatera att vi tagit flera steg i rätt riktning sedan dess. Bland annat har vi sett över hur vi har lokaliserar snöröjningsfordon, vi har också infört nya rutiner för att snabbare kunna evakuera och röja när fordon oavsett orsak blir stående och därmed stoppar trafik. Det har bidragit till att vi ligger vi på en högre nivå än för tre år sedan, vilket stärker oss när en hel bransch nu tar sig an både virus- och väderrelaterade utmaningar säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.

Persontågens punktlighet senaste 13 månader

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Klicka för större bild. 

Punktlighet för januarimånader perioden 2013 – 2021

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under januarimånader sedan 2013. Antal framförda tåg har varierat från 73 500 (2013) till som mest 90 000 (2019). Preliminär siffra för 2020 är 80 500 framförda persontåg. Klicka för större bild. 

Om punktlighet

Från och med januari 2021 återgår Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Se länkar längre ner.