Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Person med väst som går längst med bilväg i mörker med vägbelysning.

Foto: Kent Hulusjö

Därför släcker vi inte ned under Earth Hour

I strävan efter att alla ska komma fram smidigt grönt och tryggt behöver Trafikverket hålla belysningen igång även under Earth Hour. Vi gör detta då en nedsläckning av anläggningen kan påverka trafiksäkerheten och sammantaget öka energiförbrukningen.

Frågan om att släcka ner vägnätets belysning som en symbolhandling och manifestation för vår miljös skull har diskuterats i Trafikverket. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av anläggningarna och med kunskapsutveckling för att bidra till långsiktig hållbarhet. Ett exempel på kunskapsutveckling samt implementering finns inom området ljusföroreningar, vi ska minimera ljusföroreningarna och deras negativa påverkan på djur, fauna och för astronomer.

Belysning där det behövs för trygghet och säkerhet

Den belysning som Trafikverket har behövs av olika anledningar. Belysningen ska förstärka trygghet, öka tillgängligheten och bidra till trafiksäkerheten. De positiva effekterna av belysning behöver överväga för att det ska vara motiverat med belysning.

Belysning tillför inte enbart positiva saker, den påverkar även hållbarhet och den biologiska mångfalden.

Belysningens negativa effekter behöver tas med i den avvägning som görs i frågan om belysning behövs eller inte. När de positiva effekterna av belysning överväger så ordnas belysning.

Trafikverket arbetar ständigt för att minimera påverkan från belysningsanläggningarna

Att släcka vägbelysning under en begränsad tid innebär att personal behöver åka runt och tända eller släcka samt eventuellt utföra andra kontroller och omkopplingar. Det genererar i sin tur både energiåtgång och kostnader som inte står i proportion till den nytta som en nedsläckning skulle kunna innebära.

Trafikverket arbetar ständigt med att minimera den negativa effekt belysning har inom olika områden, utan att göra avkall på trygghet, tillgänglighet eller trafiksäkerhet. Årligen investeras betydande belopp för att öka energieffektiviteten och minska påverkan från belysningsanläggningarna. Den stora delen av det som genomförs är utbyte till effektivare belysningsteknik, men även att bara ordna belysning där det finns behov och att ta bort anläggningar som inte tillför tillräcklig nytta är viktiga åtgärder.

All energi som används är fossilfri. Vi byter äldre armaturer till energieffektivare teknik och inför styrsystem för att minimera energibehovet. Vi finansierar även forskningsprojekt för att få bättre kunskap om ekologisk påverkan och tillämpar de rekommendationer som kommer från studierna.