Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu är vi ute och cyklar igen: 205 miljoner till lokala cykelåtgärder

Nu förbättrar 26 kommuner möjligheterna att cykla lokalt med hjälp av stadsmiljöavtal. Ett av de större stöden går till Nybro kommun för att utveckla cykelnätet i tätort och i miljonprogramsområde.

– Det är positivt att en liten kommun som Nybro sökt och beviljats ett omfattande stöd. De får 15,5 miljoner kronor och bland annat ska gång- och cykelbanor byggas i Kungshall. Det är Nybros största bostadsområde, byggt kring 60- och 70-talet. Medelåldern i området är relativt ung och med en förhållandevis stor andel nyanlända. Utrymmet till de nya gång- och cykelbanorna tas från yta som idag används för biltrafik, berättar Rami Yones, enhetschef på Trafikverket.

Fyra mil av nya gång- och cykelbanor

De 26 kommuner som beviljas medfinansiering genom stadsmiljöavtal får dela på nära 205 miljoner kronor. Tio av kommunerna har färre än 50 000 invånare. De flesta åtgärderna avser bygge av nya gång- och cykelbanor, totalt cirka 40 kilometer. Breddning och förbättrad belysning höjer också standarden på befintliga gång- och cykelbanor. Mest stöd beviljas:

  • Göteborgs stad – 32 miljoner kronor
  • Stockholms stad med Region Stockholm – 21,075 miljoner kronor
  • Helsingborgs stad – 20,6 miljoner kronor
  • Nybro kommun – 15,5 miljoner kronor
  • Haninge kommun med Region Stockholm – 15,375 miljoner kronor

Motprestationer bidrar till större effekt

I denna särskilda cykelutlysning ställdes lägre krav på motprestationer jämfört med en ordinarie ansökan av stadsmiljöavtal. Flera kommuner genomför Mobility Management-kampanjer. Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik är andra exempel på motprestationer.

Fler kommuner välkomnas att söka stöd för hållbar stadsutveckling

Cykling är framförallt en kommunal och regional fråga. Stadsmiljöavtalen innebär en möjlighet för kommuner och regioner att få medfinansiering av cykelåtgärder och det söks via Trafikverket. Det finns en miljard kronor per år fram till 2029.
Sedan starten har var fjärde kommun beviljats stadsmiljöavtal för att utveckla cykel- och kollektivtrafik samt hållbara godstransportlösningar.
Under två år, 2021 – 2022, görs också en extra statlig satsning på cykelåtgärder. Förstärkningen är 300 miljoner kronor 2021 och 250 miljoner kronor 2022. Senare i år kommer det att finnas möjlighet att söka medel för fler cykelåtgärder.