Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg som åker framåt med bilväg på ena sidan och öppet fält på andra sidan. I bakgrunden syns en stad.

Foto: Stellan Stephenson, Gullers.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Regeringen presenterar infrastrukturpropositionen

Regeringen har presenterat sin infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för en kommande nationell plan för transportinfrastruktur.

Planen beskriver hur den statliga infrastrukturen för järnvägar, vägar samt sjö- och luftfart ska underhållas och utvecklas.

− Nu inväntar vi riksdagens beslut om propositionen då ramarna fastställs. Vi kommer också att påbörja en intern analys av propositionen som en del av förberedelserna inför kommande planrevideringsarbete, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering.

Lennart Kalander, avdelningschef Nationell Planering. 

Utöver riksdagens beslut om propositionen inväntar Trafikverket även ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell plan, innan planrevideringsarbetet formellt kan påbörjas. Uppdraget, som ges i form av ett direktiv, kommer även att ange centrala utgångspunkter för arbetet. 

− Under detta arbete kommer det att framgå vilka åtgärder som kommer att kunna prioriteras. När arbetet är färdigt redovisar Trafikverket planförslaget till regeringen, säger Lennart Kalander.

Riksdagen väntas fatta beslut om infrastrukturpropositionen i juni. Då väntas också regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett planförslag. Trafikverkets planförslag bedöms redovisas till regeringen under hösten. Samtidigt kommer förslaget att gå på extern remiss, där synpunkter ställs till regeringen. Efter remissperioden är det regeringen som slutligen beslutar om planens innehåll. Enligt regeringen kan ett sådant beslut förväntas 2022.

Inför arbetet med planrevideringsarbetet för Trafikverket dialog med externa aktörer. Dialogerna sker både nationellt och regionalt.